Ta witryna wykorzystuje pliki cookie
Close
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
DE
EN
PL
Rok 2015
A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Rok 2015

 


2015-12-31
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Utrzymanie placów zabaw, siłowni plenerowych i
boisk na terenie Gminy Węgliniec”.
Ogłoszenie o zmianie

2015-12-31
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Utrzymanie placów zabaw, siłowni plenerowych i
boisk na terenie Gminy Węgliniec”.
Odpowiedzi

2015-12-29
MODYFIKACJA SIWZ i OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Utrzymanie placów zabaw, siłowni plenerowych i boisk na terenie Gminy Węgliniec”.

2015-12-28
OGŁOSZENIE
dotyczy: Utrzymanie placów zabaw, siłowni plenerowych i boisk na terenie Gminy Węgliniec
Ogłoszenie
SIWZ
Modyfikacja
Zmiana ogłoszenia
Ogłoszenie o zmianie
Odpowiedzi

2015-12-23
ZAPROSZENIE
dotyczy: Dostawa opału do obiektów kultury na terenie gminy Węgliniec w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016r.
Zaproszenie

2015-12-23
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
dotyczy: Przebudowa i rozbudowa Domu Kultury w Czerwonej Wodzie  w celu pozyskania środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4 Środowisko i zasoby, Działanie 4.3.Dziedzictwo kulturowe Poddziałanie – 4.3.1. Dziedzictwo kulturowe – OSI, typ 4.3.B Instytucje kultury
Zaproszenie

2015-12-21
OBWIESZCZENIE
dotyczy: wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu i dzierżawy, użytkowania

2015-12-21
MODYFIKACJA
dotyczy: zaproszenia do złożenia oferty na zadanie pn. "Dostawa gazu płynnego do Miejskiego Przedszkola Publicznego w Węglińcu wraz z dzierżawą zbiornika o poj. 2 700 l na 2016 rok"
Modyfikacja
wzór umowy
wzór oferty

2015-12-17
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Utrzymanie placów zabaw, siłowni plenerowych i boisk na terenie Gminy Węgliniec ”

2015-12-17
ZAPROSZENIE
dotycz: Dostawa gazu płynnego do Miejskiego Przedszkola Publicznego w Węglińcu wraz z dzierżawą zbiornika o poj. 2 700 l na 2016 rok”
Zaproszenie
Wzór oferty
wzór umowy

2015-12-16
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
dotyczy: „Przygotowanie, dostarczenie oraz wydanie ciepłych posiłków dla dzieci w szkołach na terenie Gminy Węgliniec oraz posiłku dla dzieci objętych rządowym programem pomoc państwa w zakresie dożywiania”

2015-12-15
ZAPROSZENIE
Dotyczy: „Dostawa miału węgla kamiennego do Filii Szkoły Podstawowej w Węglińcu z siedzibą w Starym Węglińcu przy ul. Głównej 50”
Zaproszenie
Formularz oferty
Umowa

2015-12-14
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy zaproszenia do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn.: Usługi pocztowe
na potrzeby Urzędu Gminy i Miasta Węgliniec w 2016 roku”
Zawiadomienie

2015-12-14
PROTOKÓŁ
dotyczy: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu w roku 2016
Protokół

2015-12-09
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE
Dotyczy: zaproszenia do złożenia oferty cenowej na Usługi pocztowe na potrzeby Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu w 2016 roku.
Odpowiedź

2015-12-08
ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ZADANIE PN. „Dostawa opalu na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu w roku 2016r.”
Zawiadomienie

2015-12-08
OGŁOSZENIE
dotyczy: Utrzymanie placów zabaw, siłowni plenerowych i boisk na terenie Gminy Węgliniec
Ogłoszenie
SIWZ

2015-12-08
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Utrzymanie placów zabaw, siłowni plenerowych i boisk na terenie Gminy Węgliniec ”
Zawiadmienie

2015-12-07
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy zaproszenia do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn.: Świadczenie usług opieki społecznej bez zakwaterowania – usługi opiekuńcze
Zawiadomienie

2015-11-07
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: zaproszenia do złożenia oferty cenowej na „Obsługę prawną Gminy Węgliniec w 2016 roku”
Zawiadomienie

2015-12-04
ZAWIADOMIENIE
dotyczy: „Utrzymanie i konserwacja oświetlenia drogowego ulic, placów, parków, chodników i dróg na terenie Gminy i Miasta Węgliniec".
Zawiadomienie

2015-12-04
OGŁOSZENIE
dotyczy: II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej położonego w Polanie 19/1
Ogłoszenie

2015-12-04
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Dotyczy: zaproszenia do złożenia oferty cenowej na Usługi pocztowe na potrzeby Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu w 2016 roku

2015-12-03
ZAPROSZENIE
dotyczy: Dostawa opału na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu w roku 2016
Zaproszenie
Załączniki

2015-12-02
OGŁOSZENIE
dotyczy: Przygotowanie, dostarczenie oraz wydawanie ciepłych posiłków dla dzieci w szkołach na terenie Gminy Węgliniec oraz posiłku dla dorosłych objętych rządowym programem pomoc państwa w zakresie dożywiania
OGŁOSZENIE
SIWZ

2015-11-30
OBWIESZCZENIE
dotyczy: wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu i dzierżawy, użytkowania

2015-11-30
OGŁOSZENIE
dotyczy: otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Węgliniec w zakresie wspierania/ powierzenia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w drugim półroczu roku 2016 przez organizacje pozarządowe
Ogłoszenie

Wzór umowy

Wzór oferty

Wyjaśnienia MPiPS do wzoru umowy i oferty

Uchwała nr 157/XII/15 w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Węgliniec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2016 rok


2015-11-30
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Dotyczy: zaproszenia do złożenia oferty cenowej na Usługi pocztowe na potrzeby Urzędu
Gminy i Miasta w Węglińcu w 2016 roku.
Odpowiedzi na pytania

2015-11-30
MODYFIKACJA SIWZ
dotyczy: zaproszenia do złożenia oferty na zadanie pn.: „Świadczenie usług opieki społecznej bez zakwaterowania – usługi opiekuńcze”
Modyfikacja SIWZ


2015-11-27
ZAWIADOMIENIE
dotyczy: Wykonywanie kompleksowej obsługi geodezyjnej na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w 2016 roku
Zawiadomienie

2015-11-27
OGŁOSZENIE
Dotyczy: Utrzymanie placów zabaw, siłowni plenerowych i boisk na terenie Gminy Węgliniec
Ogłoszenie
SIWZ


2015-11-27
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Utrzymanie placów zabaw, siłowni plenerowych i boisk na terenie Gminy Węgliniec ”
Zawiadomienie


2015-11-27
ZAPROSZENIE
dotyczy: Dostawa Energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu w roku 2016
Zaproszenie
Formularz oferty
Projekt umowy
Zestawienie punktów odbioru energii elektrycznej


2015-11-26
ZAPROSZENIE
dotyczy: Świadczenie usług opieki społecznej bez zakwaterowania – usługi opiekuńcze
Zaproszenie


2015-11-26
ZAWIADOMIENIE
dotyczy: Wykonywanie wycen nieruchomości na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w 2016 roku
Zawiadomienie


2015-11-26
ZAPROSZENIE
dotyczy: Obsługa prawna Gminy Węgliniec w 2016 roku
Zaproszenie


2015-11-25
OGŁOSZENIE
dotyczy: otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Węgliniec w zakresie ochrony i promocji zdrowia w roku 2016 przez organizacje pozarządowe
Ogłoszenie

Wzór umowy

Wzór oferty

Wyjaśnienia MPiPS do wzoru umowy i oferty

Uchwała nr 157/XII/15 w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Węgliniec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2016 rok


2015-11-24
ZAPROSZENIE
dotyczy: Usługi pocztowe na potrzeby Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu w 2016 roku
Zaproszenie


2015-11-19
ZAPROSZENIE
dotyczy: Wykonywanie wycen nieruchomości na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w 2016 roku
Zaproszenie


2015-11-19
ZAPROSZENIE
dotyczy: Wykonywanie kompleksowej obsługi geodezyjnej na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w 2016 r.
Zaproszenie


2015-11-18
OGŁOSZENIE
dotyczy: Utrzymanie placów zabaw, siłowni plenerowych i boisk na terenie Gminy Węgliniec
Ogłoszenie
SIWZ


2015-11-13
ZAWIADOMIENIE 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy i Miasta Węgliniec” 
Zawiadomienie


2015-11-13
OGŁOSZENIE
dotyczy: Utrzymanie i konserwacja oświetlenia drogowego ulic, placów, chodników, parków i dróg na terenie Gminy i Miasta Węgliniec
Ogłoszenie
SIWZ


2015-11-10
OGŁOSZENIE
dotyczy: III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego z udziałem w nieruchomości wspólnej położonego w Jagodzinie 69/1”a” 
Ogłoszenie


2015-11-10
OGŁOSZENIE
dotyczy: III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej położonego w Starym Węglińcu przy ul. Kossowskiej 2/1
Ogłoszenie


2015-10-30
OGŁOSZENIE
dotyczy: wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu i dzierżawy, użytkowania
Obwieszczenie


2015-10-26
OGŁOSZENIE
dotyczy: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej położonego w Polanie 19/1
Ogłoszenie


2015-10-22
ZAWIADOMIENIE
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zimowe utrzymanie dróg gminnych, chodników i parkingów w sezonie zimowym 2015/2016
Zawiadomienie


2015-10-20
OGŁOSZENIE
dotyczy: Świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy i Miasta Węgliniec
Ogłoszenie
SIWZ


2015-10-14
OBWIESZCZENIE
dotyczy: wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu i dzierżawy, użytkowania
 Obwieszczenie


2015-10-14
ZAPROSZENIE
dotyczy: Przebudowa drogi gminnej w Jagodzinie Nr 103672D- Gmina Węgliniec dz. nr 454, 415, 416
Zaproszenie
Formularz oferty
Załączniki
Specyfikacje


2015-10-09
ZAPROSZENIE
dotyczy: Przebudowa chodnika przy ul. Ratuszowej w Ruszowie- Gmina Węgliniec
Zaproszenie
Załączniki


2015-10-07
ZAWIADOMIENIE
dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Węgliniec i jej jednostek organizacyjnych "
Zawiadomienie


2015-10-06
OGŁOSZENIE
dotyczy: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH, CHODNIKÓW I PARKINGÓW W SEZONIE ZIMOWYM 2015/2016
Ogłoszenie
SIWZ
Załacznik nr 1
Załacznik nr 2
Załacznik nr 3
Załacznik nr 4


2015-10-05
PROTOKÓŁ
dotyczy: Przebudowa chodnika w istniejącym pasie drogi gminnej w Węglińcu dz. nr 74 i dz. nr 35
Protokół


2015-10-01
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont budynku remizy OSP w Jagodzinie”
Zawiadomienie


2015-09-29
OGŁOSZENIE
dotyczy: II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego z udziałem w nieruchomości wspólnej położonego w Jagodzinie 69/1”a”
Ogłoszenie


2015-09-29
OGŁOSZENIE
dotyczy: II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego z pomieszczeniami przynależnymi oraz na oddanie w wieczyste użytkowanie udziału w gruncie w nieruchomości wspólnej położonego na parterze w Węglińcu przy ul. Wojska Polskiego 5/1
Ogłoszenie
Wyciąg


2015-09-29
OGŁOSZENIE
dotyczy: II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej położonego w Starym Węglińcu przy ul. Kossowskiej 2/1
Ogłoszenie


2015-09-29
MODYFIKACJA SIWZ
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Węgliniec i jej jednostek organizacyjnych”
Modyfikacja SIWZ- wersja pdf ,
Modyfikacja SIWZ- wersja edytowalna
SIWZ- wersja edytowalna


2015-09-29
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Węgliniec i jej jednostek organizacyjnych”
Odpowiedzi na pytania


2015-09-28
MODYFIKACJA
dotyczy: Przebudowa chodnika w istniejącym pasie drogi gminnej w Węglińcu dz. nr 74 i dz. nr 35
Modyfikacja


2015-09-23
ZAPROSZENIE
dotyczy: Przebudowa chodnika w istniejącym pasie drogi gminnej w Węglińcu dz. nr 74 i dz. nr 35
Zaproszenie
Mapy


2015-09-23
OGŁOSZENIE
dotyczy: Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Węgliniec i jej jednostek organizacyjnych
Ogłoszenie
SIWZ
Załącznik


2015-09-21
PROTOKÓŁ
dotyczy: Adaptacja pomieszczeń w budynku Domu Kultury w Jagodzinie na bibliotekę
Protokół


2015-09-16
ZAPROSZENIE
dotyczy: Zakup i dostawa i montaż agregatu prądotwórczego na SUW w Ruszowie o mocy 130kVA
Zaproszenie
Załącznik


2015-09-11
OGŁOSZENIE
Dotyczy: Remont budynku remizy OSP w Jagodzinie
Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki cz. 1
Załączniki cz. 2


2015-09-10
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę dróg gminnych”
Zawiadomienie


2015-09-01
ZAWIADOMIENIE
dotyczy: Dostawa i  montaż  urządzeń  słowni   zewnętrznych  dla mieszkańców  sołectw  Gminy  Węgliniec
Zawiadomienie


2015-09-01
ZAWIADOMIENIE
dotyczy: zaproszenia do złożenia oferty na zadanie pn. - Budowa oświetlenia na terenie Gminy Węgliniec
Zawiadomienie


2015-08-26
ZAPROSZENIE
dotyczy: Adaptacja pomieszczeń w budynku Domu Kultury w Jagodzinie na bibliotekę.
Zaproszenie


2015-08-25
ROKOWANIA
po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na najem lokalu użytkowego położonego w świetlicy wiejskiej w Zielonce 7 z przeznaczeniem na prowadzenie klubokawiarni
Rokowania


2015-08-21
OGŁOSZENIE
dotyczy: Przebudowa dróg gminnych
Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki


2015-08-21
ZAPROSZENIE
dotyczy: Budowa oświetlenia na terenie Gminy Węgliniec
Zaproszenie
Załączniki


2015-08-20
ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA
dotyczy: zapytania ofertowego do postępowania na dostawę i montaż urządzeń siłowni zewnętrznych dla mieszkańców sołectw Gminy Węgliniec

2015-08-17
OGŁOSZENIE
dotyczy: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu stanowiącej część nieruchomości gruntowej położonej w Węglińcu w pobliżu ul. Piłsudskiego
Ogłoszenie
Wyciąg


2015-08-17
OGŁOSZENIE
dotyczy: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej położonego w Starym Węglińcu przy ul. Kossowskiej 2/1
Ogłoszenie


2015-08-17
OGŁOSZENIE
dotyczy: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego z pomieszczeniami przynależnymi oraz na oddanie w wieczyste użytkowanie udziału w guncie w nieruchomości wspólnej położonego na parterze w Węglińcu przy ul. Wojska Polskiego 5/1
Ogłoszenie
Wyciąg


2015-08-17
OGŁOSZENIE
dotyczy: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego z udziałem w nieruchomości wspólnej położonego w Jagodzinie 69/1”a”
Ogłoszenie


2015-08-17
ZAPROSZENIE
dotyczy: Dostawa i  montaż  urządzeń  słowni   zewnętrznych  dla mieszkańców  sołectw  Gminy  Węgliniec
Zaproszenie


2015-08-07
ZAPROSZENIE
dotyczy: Remont samochodu pożarniczego Star 266, rok prod. 1988
Zaproszenie


2015-07-31
ZAPROSZENIE
dotycy: zakup materiałów, wynajem sprzętu do remontu dróg na terenie Gminy Węgliniec
Zaproszenie


2015-07-31
OBWIESZCZENIE
dotyczy: wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu i dzierżawy, użytkowania
Obwieszczenie


2015-07-31
WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT
Dotyczy: wykonanie zadań publicznych Gminy Węgliniec w zakresie wspierania/ powierzenia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w drugim półroczu roku 2015 przez organizacje pozarządowe
Wyniki


2015-07-29
WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT
Dotyczy: otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w 2015 roku przez organizacje pozarządowe w zakresie „Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt oraz w szczególnych przypadkach usypianie ślepych miotów” w trybie wsparcia.
Wyniki

ZAWIADOMIENIE
dotyczy: Remont samochodu pożarniczego Star 266, rok prod. 1988
Zawiadomienie

2015-07-08
OGŁOSZENIE
dotyczy: otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w 2015 roku przez organizacje pozarządowe w ramach ochrony i promocji zdrowia – program przeciwdziałania alkoholizmowi, pod tytułem „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży – wyjazdy na basen”

Ogłoszenie

Wzór umowy

Wzór oferty

Wyjaśnienia MPiPS do wzoru umowy i oferty

Uchwała nr 20/III/2014 z 16.12.2014 r. (w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2015 rok)


2015-07-06
ZAPROSZENIE
dotyczy: Remont samochodu pożarniczego Star 266, rok prod. 1988
Zaproszenie

2015-07-03
OGŁOSZENIE
dotyczy: otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w 2015 roku przez organizacje pozarządowe w zakresie „Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt oraz w szczególnych przypadkach usypianie ślepych miotów”

Ogłoszenie

Wzór umowy

Wzór oferty

Wyjaśnienia MPiPS do wzoru umowy i oferty

Uchwała nr 20/III/2014 z 16.12.2014 r. (w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2015 rok)2015-07-02
ZAWIADOMIENIE
dotyczy: Dowóz uczniów do Zespołów Szkół na terenie gminy Węgliniec w latach 2015-2017
Zawiadomienie

2015-7-01
ZAWIADOMIENIE
dotyczy: Dostawa i montaż kontenera magazynowego na Stadion Miejski w Węglińcu
Zawidaomienie


2015-06-23
ZAWIADOMIENIE
dotyczy: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 777 000,00 zł.
Zawiadomienie

2015-06-22
OGŁOSZENIE
dotyczy: II przetarg pisemny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w świetlicy wiejskiej w Zielonce 7 z przeznaczeniem na prowadzenie klubokawiarni
Ogłoszenie

2015-06-19
OBWIESZCZENIE
dotyczy:wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu i dzierżawy, użytkowania
Obwieszczenie

2015-06-17
OGŁOSZENIE
dotyczy: Dowóz uczniów do Zespołów Szkół na terenie gminy Węgliniec w latach 2015-2017
Ogłoszenie
SIWZ

2015-06-17
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
dotyczy: „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 777 000,00 zł”
Zmiana ogłoszenia
Modyfikacja SIWZ

2015-06-17
ZAPROSZENIE
dotyczy: Wymiany rynien na budynku przedszkola w Ruszowie
Zaproszenie
Wzór oferty
Załącznik

2015-06-16
OGŁOSZENIE
Dotyczy: otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Węgliniec w zakresie wspierania/powierzenia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w drugim półroczu roku 2015 przez organizacje pozarządowe.
Ogłoszenie

Wzór oferty i umowy

Wyjaśnienia MPiPS do wzoru umowy i oferty

Uchwała nr 20/III/2014 z 16.12.2014 r.
 (w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2015 rok)

2015-06-16
ZAPROSZENIE
dotyczy:Zakup materiałów, wynajem sprzętu do remontu dróg na terenie Gminy Węgliniec
Zaproszenie
2015-06-16
ZAPROSZENIE
dotyczy: Dostawa i montaż kontenera magazynowego na Stadion Miejski w Węglińcu
Zaproszenie

2015-06-16
ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE
dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 777 000,00 zł”
Odpowiedź na zapytanie

2015-06-16
dotyczy: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 777 000,00 zł
SIWZ- wersja edytowalna

2015-06-15
OBWIESZCZENIE
dotyczy: wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu i dzierżawy, użytkowania
Obwieszczenie

2015-06-12
OGŁOSZENIE
dotyczy: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 777 000,00 zł
Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki
Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 51/2015 z dnia 21.05.2015 r. (w sprawie zaciągnięcia w 2015 r. długoterminowego zobowiązania w formie kredytu i pożyczki)

2015-06-12
ZAPROSZENIE
dotyczy: „Wykonywanie usług kominiarskich w budynkach należących do zasobów komunalnych administrowanych przez Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu w sezonie 2015/2016"
Zaproszenie
Wzór oferty
Wykaz obiektów

2015-06-10
OGŁOSZENIE
dotyczy: I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Piasecznej
Ogłoszenie

2015-06-02
ZAWIADOMIENNIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
dotyczy: Wykonania dokumentacji projektowych do zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę dla zadania pn.: "przebudowa dróg gminnych w Gminie Węgliniec"
Zawiadomienie

2015-05-29
ZAWIADOMIENIE
dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowę przyłączy dla zasilania oczyszczalni ścieków w Zielonce w ramach kontynuacji zadania „Budowa oczyszczalni ścieków w Zielonce wraz z przyłączeniem istniejącej kanalizacji”
Zawiadomienie

2015-05-22
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
dotyczy: zaproszenia do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn.: „Obsługa techniczna imprezy plenerowej „Święto Grzybów" w Węglińcu
Zawiadomienie

2015-05-21
ZMIANA OGŁOSZENIA
dotyczy: I przetargu pisemny nieograniczonym na najem lokalu użytkowego położonego w świetlicy wiejskiej w Zielonce 7 z przeznaczeniem na prowadzenie klubokawiarni
Zmiana ogłoszenia

2015-05-18
ZAWIADOMIENIE
dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Oczyszczalnia ścieków w Ruszowie – Etap II – Wymiana kanalizacji dla mieszkańców ul. Brzozowej 2-4, 6-8 i ul. Żagańskiej 24-27, 28-31 w Ruszowie"
Zawiadomienie

2015-05-18
ZAPROSZENIE
dotyczy: „Obsługa techniczna imprezy ple-nerowej „Święto Grzybów" w Węglińcu"
Zaproszenie

2015-05-13
OGŁOSZENIE
dotyczy: I przetarg pisemny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w świetlicy wiejskiej w Zielonce 7 z przeznaczeniem na prowadzenie klubokawiarni
Ogłoszenie

2015-05-13
MODYFIKACJA SIWZ
dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację projektu pn. „Przebudowa przyłączy dla zasilania oczyszczalni ścieków w Zielonce w ramach kontynuacji zadania „Budowa oczyszczalni ścieków w Zielonce wraz z przyłączeniem istniejącej kanalizacji”
Modyfikacja SIWZ
Załączniki do modyfikacji

2015-05-11
PROTOKÓŁ
dotyczy: Remont przebudowa chodnika w istniejącym pasie drogi gminnej w Starym Węglińcu
Protokół

2015-05-08
ZAPROSZENIE
dotyczy: Ochrona fizyczna mienia i osób oraz zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa podczas imprezy masowej artystyczno-rozrywkowej organizowanej w Węglińcu

2015-05-07
ZAPROSZENIE
dotyczy: Utrzymanie zieleni na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w 2015 roku

2015-05-07
OGŁOSZENIE
dotyczy: Przebudowa przyłączy dla zasilania oczyszczalni ścieków w Zielonce w ramach kontynuacji zadania Budowa oczyszczalni ścieków w Zielonce wraz z przyłączeniem istniejącej kanalizacji
Ogłoszenie
SIWZ

2015-04-30
WYKAZ
dotyczy: wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu i dzierżawy

2015-04-30
PROTOKÓŁ
dotyczy: Remont przebudowa chodnika w istniejącym pasie drogi wewnętrznej w Zielonce

2015-04-30
ZAWIADOMIENIE
dotyczy: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węgliniec”

2015-04-29
ZAPROSZENIE
dotyczy: Wykonanie dokumentacji projektowych do zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę dla zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych w Gminie Węgliniec"

2015-04-29
ZAPROSZENIE
dotyczy: Remont przebudowa chodnika w istniejącym pasie drogi gminnej w Starym Węglińcu

2015-04-27
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
dotyczy: złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn.: „Obsługa imprezy plenerowej „Święto Grzybów" w Węglińcu"

2015-04-24
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU
dotyczy: Remont przebudowa chodnika w istniejącym pasie drogi gminnej w Starym Węglińcu

2015-04-21
PROTOKÓŁ
dotyczy: Remont przebudowa chodnika w istniejącym pasie drogi gminnej w Starym Węglińcu

2015-04-21
ZAPROSZENIE
dotyczy: Remont przebudowa chodnika w istniejącym pasie drogi wewnętrznej w Zielonce- ZMIANA- dołączenie brakującego obmiaru

2015-04-20
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Utrzymanie zieleni na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w 2015r." 

2015-04-20
OGŁOSZENIE
dotyczy: Oczyszczalnia ścieków w Ruszowie - ETAP II - Wymiana kanalizacji dla mieszkańców ul. Brzozowej 2-4, 6-8 i ul. Żagańskiej 24-27,28-31 w Ruszowie

2015-04-17
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
dotyczy: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węgliniec”

2015-04-14
MODYFIKACJA SIWZ
dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację projektu pn.  „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węgliniec”

2015-04-14
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węgliniec”

2015-04-14
ZAPROSZENIE
dotyczy: Remont przebudowa chodnika w istniejącym pasie drogi wewnętrznej w Zielonce

2015-04-13
OGŁOSZENIE
dotyczy: III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu stanowiącej część składową nieruchomości gruntowej położonej w Czerwonej Wodzie 

2015-04-13
OGŁOSZENIE
dotyczy: III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu stanowiącej część składową nieruchomości gruntowej położonej w Czerwonej Wodzie 

2015-04-10
WYKAZ
dotyczy: dzierżawa nieruchomości
Wykaz

2015-04-10
ZAPROSZENIE
dotyczy: Remont przebudowa chodnika w istniejącym pasie drogi gminnej w Starym Węglińcu

2015-04-10
OBWIESZCZENIE
dotyczy: wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu i dzierżawy, użytkowania

2015-04-10
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
dotyczy: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węgliniec

2015-04-09
ZAPROSZENIE
dotyczy: Nagłośnienie odrestaurowanych ruin kościoła poewangelickiego w Ruszowie

2015-04-03
PROKOKÓŁ
dotyczy: Remont ogrodzenia przy ul. Żagańskiej w Ruszowie- Park Wiejski

2015-04-03
OGŁOSZENIE
dotyczy: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węgliniec

2015-04-01
OGŁOSZENIE
dotyczy: Utrzymanie zieleni na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w 2015 roku

2015-03-31
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Utrzymanie zieleni na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w 2015 roku”

2015-03-30
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej”

2015-03-24
ZAPROSZENIE
dotyczy: Nagłośnienie odrestaurowanych riun kościoła poewangelickiego w Ruszowie
Zaproszenie

2015-03-24
ZAPROSZENIE
dotyczy: Remont ogrodzenia przy ul. Żagańskiej w Ruszowie- Park Wiejski

2015-03-23
OGŁOSZENIE
dotyczy: I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej w Czerwonej Wodzie

2015-03-20
OGŁOSZENIE
dotyczy: Utrzymanie zieleni na terenie Gminy i Miasta Węgliniec
Ogłoszenie
SIWZ

2015-03-20
UNIEWAŻNIENIE
dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Utrzymanie zieleni na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w 2015 roku” 

2015-03-17
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Utrzymanie zieleni na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w 2015 roku” 

2015-03-16
ZAPROSZENIE
dotyczy: Wykonanie  dokumentacji  projektowo-kosztorysowej 
Zaproszenie i załączniki

2015-03-12
OGŁOSZENIE
dotyczy: Utrzymanie zieleni na terenie Gminy i mIasta Węgliniec w 2015 roku

2015-03-02
WYKAZ
dotyczy: sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości
Wykaz

2015-03-02
OBWIESZCZENIE
dotyczy: wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu i dzierżawy, użytkowania

2015-02-27
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
dotyczy: „Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Ruszowie w gminie Węgliniec“
Zawiadomienie

2015-02-25
ZAPROSZENIE
do złożenia oferty na zadanie pn: „Zakup i dostawa wodomierzy na potrzeby Zakładu Usług Komunalnychw Węglińcu w roku 2015“
Zaproszenie

2015-02-24
WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT
dotyczy: wykonanie zadań publicznych Gminy Węgliniec w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w I półroczu roku 2015 przez organizacje pozarządowe

2015-02-24
WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT
dotyczy: wykonanie zadań publicznych Gminy Węgliniec w zakresie ochrony i promocji zdrowia w roku 2015 przez organizacje pozarządowe
Wyniki

2015-02-23
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
dotyczy: postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  „Przebudowę i modernizację stacji uzdatniania wody w Ruszowie” 

2015-02-18
WYKAZ
dotyczy: nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste 
Wykaz

2015-02-18
OBWIESZCZENIE
dotyczy: wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu i dzierżawy, użytkowania
Obwieszczenie

2015-02-17
ZAPROSZENIE
dotyczy: „Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Ruszowie w gminie Węgliniec“

2015-02-13
ZAPROSZENIE
dotyczy: złożenia oferty na zadanie zakup wyposażenia do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury – Biblioteki Publicznej w Węglińcu w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju ”, objętego PROW na lata 2007 – 2013
Zaproszenie

2015-02-13
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Przebudowę i modernizację stacji uzdatniania wody w Ruszowie”

2015-02-12
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Przebudowęi modernizację stacji uzdatniania wody w Ruszowie”
Odpowiedzi na pytania

2015-02-11
MODYFIKACJA SIWZ
dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Przebudowę i modernizację stacji uzdatniania wody w Ruszowie”

2015-02-11
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Przebudowę i modernizację stacji uzdatniania wody w Ruszowie”.
Odpowiedzi na pytania

2015-02-06
dotyczy: Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Ruszowie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modyfikacja SIWZ
Odpowiedzi na pytania

2015-02-04
MODYFIKACJA SIWZ 
UWAGA- PEŁNA WERSJA MODYFIKACJI SIWZ z dnia 30.01.2015 r.
dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Przebudowę i modernizację stacji uzdatniania wody w Ruszowie”
Modyfikacja SIWZ

2015-02-03
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Przebudowę i modernizację stacji uzdatniania wody w Ruszowie”

2015-02-02
dotyczy: Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Ruszowie
SIWZ- wersja edytowalna

2015-02-02
WYCIĄG Z OGŁOSZEŃ O PRZETARGACH USTNYCH NIEOGRANICZONYCH
Wyciąg

2015-02-02
OGŁOSZENIE
dotyczy: II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu stanowiącej część składową nieruchomości gruntowej położonej w Czerwonej Wodzie
Ogłoszenie


2015-02-02
OGŁOSZENIE

dotyczy: II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu stanowiącej część składową nieruchomości gruntowej położonej w Czerwonej Wodzie
Ogłoszenie


2015-01-30
dotyczy: Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Ruszowie
Zmiana ogłoszenia

Modyfikacja SIWZ- nieaktualne

UWAGA- PEŁNA WERSJA MODYFIKACJI SIWZ z dnia 30.01.2015 r. poniżej:
Modyfikacja SIWZ


2015-01-27
ZAPROSZENIE
dotyczy: Dostawa wyposażenia do siłowni
Zaproszenie2015-01-22
OGŁOSZENIE

dotyczy: konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Węgliniec w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w pierwszym półroczu roku 2015 przez organizacje pozarządowe

Ogłoszenie

Wzór oferty i umowy

Wyjaśnienia MPiPS do wzoru umowy i oferty

Uchwała nr 20/III/2014 z 16.12.2014 r. (w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2015 rok)


2015-01-22
OGŁOSZENIE
dotyczy: konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Węgliniec w zakresie ochrony i promocji zdrowia w roku 2015 przez organizacje pozarządowe

Wzór oferty i umowy

Wyjaśnienia MPiPS do wzoru umowy i oferty

Uchwała nr 20/III/2014 z 16.12.2014 r. (w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2015 rok)


2015-01-14
WYKAZ
dotyczy: dzierżawa  nieruchomości w Czerwonej Wodzie
Wykaz

2015-01-14
OBWIESZCZENIE
dotyczy: wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu i dzierżawy, użytkowania

2015-01-09
ZAPROSZENIE
dotyczy: Wywozu nieczystości płynnych z obiektów administrowanych przez Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu w okresie 2015/2016
Zaproszenie + załączniki

Użytkowników on-line: 17
Zalogowanych: 0
Dane adresowe

węgliniec

Urząd Gminy i Miasta Węgliniec
ul.Sikorskiego 3
59-940 Węgliniec

NIP: 615-18-08-660
REGON: 230821411

Bank Spółdzielczy w Pieńsku o/Węgliniec
Numer konta: 12 8382 0001 2600 0648 3000 0010

tel. +48 75 771 25 52
+48 75 771 25 56
+48 75 771 14 35
+48 75 771 14 37
fax. +48 75 771 25 51
e-mail: wegliniec@wegliniec.pl

telefon alarmowy
(poza godzinami pracy Urzędu)
600 52 86 07