Ta witryna wykorzystuje pliki cookie
Close
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
DE
EN
PL
Archiwum 2012
A A A Pdf Print16x16 Mail16x16

2012-12-20
ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Obsługa prawna Gminy Węgliniec w 2013 roku.
Zawiadomienie
2012-12-19
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
"Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Węgliniec i jej jednostek organizacyjnych"
ogłoszenie

 
2012-12-18
ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty: Dotyczy przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: : „Przygotowanie, dostarczenie oraz wydanie ciepłych posiłków dla dzieci w szkołach na terenie Gminy Węgliniec oraz posiłku dla dzieci objetych rządowym programem pomoc państwa w zakresie dożywiania.
Zawiadomienie
 

2012-12-17
OGŁOSZENIE
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaŻ niezabudowanej działki gruntu stanowiącej część składową nieruchomości gruntowej połoŻonej w Czerwonej Wodzie (764/9)
Ogłoszenie


2012-12-17
OGŁOSZENIE
o II przetargu ustny nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego z pomieszczeniami przynależnymi oraz z udziałem w nieruchomości wspólnej położonego w Węglińcu przy ul. Kochanowskiego 3/5.
Ogłoszenie


2012-12-17
ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty dot. przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych”.
Zawiadomienie


2012-12-14
ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty dot. zadania: „Dostawa opału na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu "
Zawiadomienie


2012-12-13
OGŁOSZENIE
o zamówieniu dot. Utrzymanie czystości na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w 2013 r.

Ogłoszenie
SIWZ
Załącznik nr 1 - wykaz ulic  - Węgliniec
Załącznik nr 2 - wykaz chodników - Węgliniec
Załącznik nr 3 - wykaz parkingów - Węgliniec
Załącznik nr 4 - wykaz ulic - Ruszów
Załącznik nr 5 - wykaz chodników - Ruszów
Załącznik nr 6 - wyjaz parkingów - Ruszów


2012-12-13
ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty dot. przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: Świadczenie usług opieki społecznej bez zakwaterowania – usługi opiekuńcze
Zawiadomienie


2012-12-11
PROTOKÓŁ
postępowania na Zakup złoża filtracyjnego Multiman 3M  oraz Zakupu grysu marmurowo-wapiennego Biała Marianna, wraz z transportem.
Protokół


2012-12-10
OGŁOSZENIE
o zamówieniu: Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Węgliniec i jej jednostek organizacyjnych.
Ogłoszenie
SIWZ


2012-12-10
OGŁOSZENIE
o zamówieniu: Obsługa prawna Gminy Węgliniec w 2013 roku.
Ogłoszenie
SIWZ


2012-12-05
OGŁOSZENIE
o zamówieniu:  Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu.
Ogłoszenie
SIWZ


2012-12-05
ZAPROSZENIE
do złożenia oferty na zadanie pn. „Dostawa miału węglowego do pieca c.o w kotłowni Szkoły Podstawowej w Ruszowie w okresie od 01.01.2013    do 31.12.2013r”
Zaproszenie


2012-12-05
MODYFIKACJA SIWZ
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Świadczenie usług
opieki społecznej bez zakwaterowania – usługi opiekuńcze ".
Modyfikacja


2012-12-04
OGŁOSZENIE
o zamówieniu Dostawa opału na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu
Ogłoszenie
SIWZ

2012-11-30
WYKAZ
nieruchomości przeznaczonych do do dzierżawy, sprzedaży, oddania w użytkowanie
wieczyste.
Wykaz


2012-11-29
ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty na realizację zadania pn.: Wykonywanie
kompleksowej obsługi geodezyjnej na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w 2013 roku.
Zawiadomienie


2012-11-29
ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty na realizację zadania pn.: „Utrzymanie i konserwacja oświetlenia drogowego ulic, placów, parków, chodników i dróg na terenie Gminy i Miasta Węgliniec
Zawiadomienie2012-11-28
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
dot. ugługi pn. Świadczenie usług opieki społecznej bez zakwaterowania - usługi opiekuńcze
Ogłoszenie
SIWZ
Zał nr 1 do SIWZ


2012-11-27
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Zakup złoża filtracyjnego i zakup grysu marmurowo-wapiennego.
treść ogłoszenia

 2012-11-26
ZAWIADOMIENIE
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na pn. „Przebudowa systemu grzewczego w Zespole
Szkół w Węglińcu w systemie zaprojektuj i wybuduj wraz z dostawą gazu”.
Zawiadomienie


2012-11-23
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
na zadanie pn. Wykonywanie wycen nieruchomości na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w 2013 roku”
Treść  zawiadomienia


2012-11-22
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - 
PRZYGOTOWANIE, DOSTARCZENIE ORAZ WYDAWANIE CIEPŁYCH POSIŁKÓW DLA DZIECI W SZKOŁACH NA TERENIE GMINY WĘGLINIEC ORAZ POSIŁKU DLA DOROSŁYCH OBJĘTYCH RZĄDOWYM PROGRAMEM POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA
Ogłoszenie
SIWZ

2012-11-16
OGŁOSZENIE
o ii przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalno – gospodarczym położonym w Starym Węglińcu przy ul. Kossowskiej 5
Ogłoszenie


2012-11-09
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Przebudowa systemu grzewczego w Zespole Szkół w Węglińcu w systemie zaprojektuj i wybuduj wraz z dostawą gazu
Ogłoszenie
SIWZ
Program funkcjonalno – użytkowy


2012-11-09
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Utrzymanie i konserwacja oświetlenia drogowego ulic, placów, chodników, parków i dróg na terenie Gminy i Miasta Węgliniec
Ogłoszenie
SIWZ


2012-11-09
ZAWIADOMIENIE
o  wyborze oferty cenowej na udzielenie zamówienia pn."Wymiana rynien i dostawa okien"
Zawiadomienie


2012-11-07
OGŁOSZENIE
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gruntu stanowiącej część nieruchomości gruntowej położonej w Węglińcu przy ul. Karola Wojtyły
Ogłoszenie


2012-11-07
OGŁOSZENIE
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gruntu położonej w Węglińcu przy ul.Leśnej
nr działki 223/87
Ogłoszenie

2012-11-07
OGŁOSZENIE
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gruntu położonej w Węglińcu przy ul.Leśnej
nr działki 223/86
Ogłoszenie


2012-11-07
OGŁOSZENIE
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gruntu położonej w Węglińcu przy ul.Leśnej
nr działki 223/85
Ogłoszenie

2012-11-07
OGŁOSZENIE
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gruntu położonej w Węglińcu przy ul.Leśnej nr działki 223/84
Ogłoszenie


2012-11-06
OGŁOSZENIE o zamówieniu: Wykonywanie kompleksowej obsługi geodezyjnej na
terenie Gminy i Miasta Węgliniec w 2013 roku.
Ogłoszenie
SIWZ2012-11-06
OGŁOSZENIE o zamówieniu: Wykonywanie wycen nieruchomości na terenie Gminy  Miasta Węgliniec w 2013 roku
Ogłoszenie
SIWZ


2012-10-26
ZAPROSZENIE
do złożenia oferty cenowej na zadanie pn." DOSTAWA I MONTAŻ OGRODZENIA BETONOWEGO NA STADIONIE MIEJSKIM  w  Węglińcu na dz.nr 211"
Zaproszenie

2012-10-24
ZAWIADMIENIE
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na pn. „Przebudowa systemu grzewczego w Zespole
Szkół w Węglińcu w systemie zaprojektuj i wybuduj wraz z dostawą gazu”.
Zawiadomienie


2012-10-24
WYKAZ
dotyczy: wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży ,  najmu i dzierżawy
Wykaz

2012-10-19
ZAPROSZENIE
do złożenia oferty na zadanie pn. :  Wymiana rynien i dostawa okien.
Zaproszenie
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2


2012-10-18
ZAWIADOMIENIE
dot. wyborze oferty na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w Węglińcu przy ul. Kościuszki”
Zawiadomienie


2012-10-18
ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa rozdzielczej sieci wody pitnej od ujęcia do budynków mieszkalnych połoŜonych w miejscowości Okrąglica- ETAP IV„
Zawiadomienie


2012-10-17
ZAWIADOMIENIE
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zimowe utrzymanie dróg
gminnych, chodników i parkingów w sezonie zimowym 2012/2013.
Zawiadomienie


2012-10-17
INFORMACJA
w sprawie wyłonienia wykonawcy na zadanie pn. : Zakupu i dostawy materiałów do realizacji inwestycji: „Budowy przyłącza wodnego punktu odbioru ścieków dowożonych przy oczyszczalni ścieków w Węglińcu.”
Informacja


2012-10-10
INFORMACJA
 w sprawie wyboru wykonawcy zadania pn. wykonanie prac remontowo-malarskich w nawie poprzecznej kościoła poewangelickiego w Ruszowie.
Informacja


2012-10-10

INFORMACJA
w sprawie wyboru wykonawcy zadania pn. Remont pokrycia dachowego budynku przy ul. Karola Wojtyły 16 w Węglińcu administrowanym przez Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu
Informacja
2012-10-08
ZAPROSZENIE
Do złożenia oferty na zadanie pn. : Zakupu i dostawy materiałów do realizacji inwestycji:
„Budowy przyłącza wodnego punktu odbioru ścieków dowożonych przy oczyszczalni ścieków w Węglińcu.”
Zaproszenie


2012-10-08
PROTOKÓŁ
z  wyboruwykonawcy na zadanie pn. Zakup podestów scenicznych w ramach działania  413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, objętego PROW na lata 2007 – 2013
Protokół


2012-10-05
ZAWIADOMIENIE
Dot.: przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w Węglińcu przy ul. Kościuszki”
Zawiadomienie


2012-10-05
ZAPROSZENIE
do  złożenia na zadanie pn. inspektor nadzoru inwestorskiego dla inwestycji "Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola publicznego w Węglińcu
Zaproszenie
Wzór oferty


2012-10-05
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Przebudowa systemu grzewczego w Zespole Szkół w
Węglińcu
Ogłoszenie
SIWZ
Program funkcjonalno – użytkowy


2012-10-04
PROTOKÓŁ
z  wyboru wykonawcy na zadanie pn. "Zakup  kuchenki gazowej w ramach działania  413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, objętego PROW na lata 2007 – 2013"
Protokół


2012-10-01
OGŁOSZENIE
dot. przetargu : Budowa rozdzielczej sieci wody pitnej od ujęcia do budynków mieszkalnych położonych w miejscowości Okrąglica
Ogłoszenie
SIWZ
Specyfikacja techniczna
Projekt budowalny
Przedmiar robót
Rys. 1
Rys. 2
Rys. 32012-10-01
OGŁOSZENIE
Dot.: przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Czerwonej Wodzie w ramach programu Cyfrowa Szkoła”
Ogłoszenie


2012-09-26
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Burmistrz Gminy i Miasta  zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania "Zimowe utrzymanie dróg gminnych, chodników i parkingów w sezonie zimowym 2012/2013
ogłoszenie
SIWZ
załączniki
------------------------------------------------------------------------
2012-09-25
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Burmistrz Gminy i Miasta zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania "Prace malarskie w obiekcie ruin kościoła w Ruszowie".
ogłoszenie
kosztorys
-------------------------------------------------------------------------
2012-09-24
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie: "Remont pokrycia dachowego budynku przy ul.Karola Wojtyły 16 w Węglińcu".
ogłoszenie
druk oferty
kosztorys
--------------------------------------------------------------------------
2012-09-20
DOTYCZY OGŁOSZENIA "Zakup podestów scenicznych"
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Węglińcu informuje o zmianie treści ogłoszenia w zakresie zmiany jednego parametru technicznego.
treść zmiany

 
2012-09-20
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Węglińcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie "ZAKUP PODESTÓW SCENICZNYCH"
treść ogłoszenia


 
2012-09-17
DOTYCZY OGŁOSZENIA
" Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w Węglińcu przy ul. Kościuszki 26a"
odpowiedzi napytania
załącznik nr 1 do odpowiedzi
załącznik nr 2 do odpowiedzi
zmiana treści ogłoszenia

 
2012-09-17
DOTYCZY OGŁOSZENIA
Dostawa pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Czerwonej Wodzie w ramach programu Cyfrowa Szkoła
odpowiedzi na pytania


 
2012-09-14
OGŁOSZENIE
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Węglińcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie zakup kuchenki gazowej .
Ogłoszenie
 

2012-09-12
OGŁOSZENIE
o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalno – gospodarczym położonym w Starym Węglińcu przy ul. Kossowskiej 5
Ogłoszenie
 


2012-09-12
OGŁOSZENIE
o przetargu nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego z pomieszczeniami
przynależnymi oraz z udziałem w nieruchomości wspólnej położonego w Węglińcu przy ul.
Kochanowskiego 3/5
Ogłoszenie
 


2012-09-12
OGŁOSZENIE
o przetargu nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego z pomieszczeniami
przynależnymi oraz z udziałem w nieruchomości wspólnej położonego w Węglińcu przy ul.
Kochanowskiego 19/5
Ogłoszenie
 


2012-09-12
OGŁOSZENIE
dot. Dostawy pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Czerwonej Wodzie w ramach programu Cyfrowa Szkoła
Ogłoszenie
SIWZ
Załącznik do SIWZ

 


2012-09-05
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
dot. zadania pn. " Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w Węglińcu przy ul. Kościuszki 26a"
Ogłoszenie
SIWZ
Specyfikacje techniczne
Przedmiary
Projekty techniczne
                 Opis techniczny  Część 1, Część 2
                  Projekt część architektoniczna - Część 1, Część 2,  
                  Projekt instalacji elektrycznej
                  Projekt instalacji kanalizacyjnej Część 1, Część 2, Część 3 
                  Projekt instalacji wentylacji
Ważne uzupełnienia Część 1, Część 2, Część 3, Część 4Część 5

 


2012-09-05
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Dostawa pomocy dydaktycznych dla Szkoły
Podstawowej w Czerwonej Wodzie w ramach programu Cyfrowa Szkoła”
Zawiadomienie
 


2012-09-03
MODYFIKACJA  SIWZ dot. Dostawy pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Czerwonej Wodzie w ramach programu Cyfrowa Szkoła
Modyfikacja SIWZ
 


2012-08-31
ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty na zadanie pn. : „Usługa wywóz nieczystości płynnych z obiektów administrowanych przez Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu”
Zawiadomienie


2012-08-27
OBWIESZCZENIE
o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu i dzierżawy, użytkowania.
obwieszczenie2012-08-27
OGŁOSZENIE
dot. Dostawy pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Czerwonej Wodzie w ramach programu Cyfrowa Szkoła
Ogłoszenie
SIWZ
Załącznik do SIWZ


2012-08-24
OGŁOSZENIE
o przetargu nieograniczonym na najem lokalu położonego w Ruszowie przy ul. Śródmiejskiej
ogłoszenie
----------------------------------------------------------------------------------------

2012-08-22
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Wybór wykonawcy na dostawę i montaż wyposażenia placu zabaw w Starym Węglińcu.
treść protokołu
--------------------------------------------------------------------------------------
2012-08-21
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Dyrektor ZUK w Węglińcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie "Wywóz nieczystości płynnych".
treść zaproszenia
wykaz obiektów 
    
wzór oferty

----------------------------------------------------------
2012-08-21
OGŁOSZENIE
o I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gruntu położonej w Węglińcu przy ul.K.Wojtyły
treść ogłoszenia
 -----------------------------------------------------------------

2012-08-21
OGŁOSZENIE
o I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gruntu położonej w Węglińcu przy ul.Parkowej
treść ogłoszenia
-----------------------------------------------------------------------------
2012-08-21
OGŁOSZENIE
o I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gruntu położonej w Węglińcu przy ul.Leśnej
treść ogłoszenia
------------------------------------------------------------------------------------
2012-08-21
OGŁOSZENIE
o I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gruntu położonej w Węglińcu przy ul.Leśnej
treść ogłoszenia
------------------------------------------------------------------------------ 

2012-08-21
OGŁOSZENIE
o I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gruntu położonej w Węglińcu przy ul.Leśnej
treść ogłoszenia
--------------------------------------------------------------------------------

2012-08-21
OGŁOSZENIE
o I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gruntu stanowiącej część nieruchomości gruntowej położonej w Węglińcu przy ul.Leśnej
treść ogłoszenia

---------------------------------------------------------------------------------


2012-08-14

Zaproszenie
do złożenia oferty na zadanie "Wykonanie robót budowlanych w budynku OSP Jagodzin"
ogłoszenie
druk oferty
przedmiar robót -1
przedmiar robót - 22012-08-14 

ZAPROSZENIE
do złożenia oferty na zadanie "Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw w Starym Węglińcu"
ogłoszenie
druk oferty
specyfikacja
 


  2012-08-01
 

ZAWIADOMIENIE
dot. zaproszenia do złożenia oferty na zadanie pn. Zakup wysokociśnieniowego agregatu gaśniczego dla OSP w Ruszowie
Zawiadomienie

 
2012-07-27
OGŁOSZENIE O PRZETARGU dot. III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w pobliżu ulicy Głównej w Starym Węglińcu
Ogłoszenie

 

 2012-07-26
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Zakup wyposażenia do Domu Kultury w
Jagodzinie”
Zawiadomienie
 2012-07-20
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Zakup wyposażenia do Domu Kultury w
Jagodzinie”
Odpowiedź

 2012-07-20
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Zakup wyposażenia do Domu Kultury w
Jagodzinie”
Odpowiedź
 2012-07-19
ZAPROSZENIE
Do złożenia oferty na zadanie pn.: Zakup wysokociśnieniowego agregatu gaśniczego dla OSP w Ruszowie”
Zaproszenie
 2012-07-19
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
dot. Zakup wyposażenia do Domu Kultury w Jagodzinie
Odpowiedź na zapytania 
Modyfikacja SIWZ 
Ogłoszenie
 


 


2012-07-17
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
dot. Zakup wyposażenia do Domu Kultury w Jagodzinie
Ogłoszenie
SIWZ
 2012-07-16
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
koncepcja zagospodarowania terenu wokół przystanku PKS w Węglińcu
treść zawiadomienia
 


 
201-07-16
OBWIESZCZENIE
o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu i dzierżawy, użytkowania.
obwieszczenie
 


 
2012-07-13
PROTOKÓŁ
W sprawie wyboru wykonawcy zadania pn. „Dostawa gazu płynnego do Gimnazjum w Ruszowie  wraz z dzierżawą zbiornika o poj. 4850  litrów”
Protokół
 2012-07-13
PROTOKÓŁ
z wyboru wykonawcy na zadanie pn.ochrona fizyczna mienia i osób oraz zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa podczas imprezy masowej artystyczno-rozrywkowej organizowanej w Węglińcu.
Protokół2012-07-12
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
dot. zaproszenia do złożenia oferty na zadanie pn. Wykonanie i montaż tablic z nazwami ulic w m. Czerwona Woda
Zawiadomienie
 2012-07-11
PROTOKÓŁ
z wyboru wykonawcy na zadanie pn. zakup zestawu oświetleniowego
Protokół2012-07-11
PROTOKÓŁ
z wyboru wykonawcy na zadanie pn.
zakup stołów konferencyjnych i krzeseł kawiarnianych
Protokół2012-07-06
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa Domu
Kultury w Jagodzinie – zaplecze kuchenne”
Zawiadomienie

 2012-07-04
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ
dot. „Dostawa gazu płynnego do Gimnazjum w Ruszowie wraz z dzierżawą zbiornika o poj. 4850  litrow”
Zaproszenie

Wzór oferty

Wzór umowy
 
2012-07-04
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ
na zadanie pn.: Koncepcja zagospodarowania terenu przystanku
komunikacyjnego w m. Węgliniec
Zaproszenie 

Wzór oferty

Mapa 

Fotografia 

 2012-06-28
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ
dot. Wykonanie i montaż tablic z nazwami ulic w m. Czerwona Woda.
Zaproszenie
Wzór oferty
 2012-06-27
ZAWIADOMIENIE O WTBORZE OFERTY
dot. zadania: Usługa wywozu nieczystości stałych z obiektów arministrowanych przez Zakład Usług Komunalnych
Zawiadomienie2012-06-20
OGŁOSZENIE
o I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gruntu stanowiącej część nieruchomości gruntowej położonej w Węglińcu przy ul. Kochanowskiego.
Ogłoszenie
 


2012-06-19
OGŁOSZENIE
o zamówieniu Przebudowa Domu Kultury w Jagodzinie - zaplecze kuchenne
Ogłoszenie
SIWZ 
Przedmiar robót  
Specyfikacja techniczna
Projekt budowlany
2012-06-19
ZAPROSZENIE
do złożenia oferty na zadanie pn.: zakup stołów konferencyjnych i krzeseł kawiarnianych
Zaproszenie
 2012-06-18
ZAPROSZENIE
do złożenia oferty cenowej dot. zadania: zakup zestawu oświetleniowego
Zaproszenie  
 
2012-06-15
OBWIESZCZENIE
o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu i dzierżawy, użytkowania.
Obwieszczenie
 2012-06-14
OGŁOSZENIE
dot. IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w pobliżu ulicy Sportowej w Węglińcu
Ogloszenie


2012-06-14
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
dot. zadania: Usługa wywozu nieczystości stałych z obiektów arministrowanych przez Zakład Usług Komunalnych
Zaproszenie
Miejsca i częstotliwość wywozu nieczystości stałych
 2012-06-14
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Bankowa obsługa
budżetu Gminy i Miasta Węgliniec”.
Zawiadomienie
 2012-06-14
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Czerwonej Wodzie”.
Zawiadomienie
 2012-06-13
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Dostawę motopompy
pożarniczej i odzieży ochronnej dla OSP w Ruszowie”.
Zawiadomienie
 


2012-06-12
ZAWIADOMIENIE
dot. przetargu  nieograniczonego na realizację projektu pn " Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w centrum Węglińca"
Zawiadomienie
 2012-06-12
Protokół z wybory wykonawcy na zadanie pn. Zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury w Ruszowie
Protokół
 2012-06-12
PROTOKÓŁ
z wybory wykonawcy na zadanie pn. Dostawa mebli kuchennych i kuchni elektrycznej do Świetlicy Wiejskiej w Kościelnej Wsi 23
Protokół
2012-06-06
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Utworzenie szkolnego placu zabaw przy
Szkole Podstawowej w Czerwonej Wodzie”
Odpowiedź
 
2012-06-06
PROTOKÓŁ
z wyboru wykonwcy na zadanie pn. Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw w Starym Węglińcu na działce nr 495.
Protokół
 
2012-06-05
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
dot. Bankowa obsługa budżetu Gminy i Miasta Węgliniec
Ogłoszenie
SIWZ2012-06-04
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
dot. przetargu  - dostawa motopompy pożarniczej i odzieży ochronnej dla OSP w Ruszowie
odpowiedź na pytania
modyfikacja SIWZ
ogłoszenie o zmianie 
 

2012-06-01
dotyczy przetargu  - dostawa motopompy pożarniczej i odzieży ochronnej dla OSP w Ruszowie
odpowiedź na pytania
modyfikacja SIWZ
zmiana treści ogłoszenia 

 
2012-06-01
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
dot.przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. "Zakup materiałów i wynajem sprzętu i remont cząstkowy drógna terenie gminy Węgliniec".
treść zawiadomienia


 2012-05-31
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
na ochronę fizyczną mienia i osób oraz zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa podczas imprezy masowej pn. „Święto Grzybów” organizowanej w Węglińcu
Zaproszenie
 


 
2012-05-31
ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA
dot. przetargu nieograniczonego na „Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Czerwonej Wodzie”
Odpowiedź2012-05-30
ZAPROSZENIE
do złożenia oferty na zadanie pn. Dostawa mebli kuchennych oraz kuchni elektrycznej do świetlicy wiejskiej w Kościelnej  Wsi.
Zaproszenie
 2012-05-30
ZWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty , dot. przetargu nieograniczonego na realizację projektu pn " Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w centrum Węglińca"
Zawiadomienie
 2012-05-29
OGŁOSZENIE
dot. Dostawa motopompy pożarniczej i odzieży ochronnej dla OSP w Ruszowie
Ogłoszenie
SIWZ2012-05-28

OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Węgliniec w zakresie pomocy społecznej w roku 2012 przez organizacje pozarządowe

 

Ogłoszenie

Wzór oferty

Wzór oferty (do edycji)
 
2012-05-25
OGŁOSZENIE
I przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu znajdującego się w piwnicy w budynku Ośrodka Zdrowia położonego w Węglińcu przy ul. Sikorskiego 40
Ogłoszenie
 


2012-05-25
OGŁOSZENIE
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w pobliżu ulicy Głównej w Starym Węglińcu działka nr 470/4
Ogłoszenie
 2012-05-25
OGŁOSZENIE
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej  położonej przy ul. Kochanowskiego w Węglińcu
Ogłoszenie
 2012-05-25
OGŁOSZENIE
IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Węglińcu w pobliżu ulic Kościuszki i Wojska Polskiego w Węglińcu
Ogłoszenie
 2012-05-25
OGŁOSZENIE
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Czerwonej Wodzie działka nr 1952/2
Ogłoszenie

 2012-05-25
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
dot.dostawy i montażu wyposażenia placu zabaw w Starym Węglińcu dz. nr 495
Ogłoszenie, Wzór oferty


 

2012-05-23

OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Węgliniec w zakresie kultury
w roku 2012 przez organizacje pozarządowe

 

Ogłoszenie

Wzór oferty

Wzór oferty (do edycji)

 


 


2012-05-23
OGŁOSZENIE
dot. Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Czerwonej Wodzie

Ogłoszenie
SIWZ
Specyfikacja techniczna roboty budowlane
Specyfikacja technniczna  roboty elektryczne
Projekt budowlany
Przedmiar robót -roboty budowlane
Przedmiar robót- roboty elektryczne 
2012-05-23
ZAPROSZENIE
do złożenia oferty na zadanie pn. "Zagospodarowanie terenu wokół Domu Kultury w Ruszowie"
Ogłoszenie, książka przedmiarów i wzór oferty


2012-05-21
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
dot.przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. "Zakup materiałów i wynajem sprzętu i remont cząstkowy drógna terenie gminy Węgliniec".
Ogłoszenie
Zapytanie
Modyfikacja SIWZ
Załącznik nr 1 do SIWZ

 

2012-05-16
MODYFIKACJA SIWZ
dot.przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. "Zakup materiałów i wynajem sprzętu i remont cząstkowy drógna terenie gminy Węgliniec".
Modyfikacja
Załącznik nr 5
 


2012-05-15
OGOSZENIE
dot. "Zakup materiałów, wnajem sprzętu i remont cząstkowy dróg na terenie Gminy Węgliniec".
ogłoszenie
SIWZ


 

2012-05-15
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
dot. Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w centrum Węglińca.
treść ogłoszenia

 


 


2012-04-23
ZAPROSZENIE
do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn.: Wyłączność w zakresie wykonania usług cateringowych podczas imprezy plenerowej pn. „Święto Grzybów” bez wynajmu sceny, oświetlenia i nagłośnienia, zabezpieczenia sceny i terenu imprezy".

 
2012-05-31
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
na ochronę fizyczną mienia i osób oraz zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa podczas imprezy masowej pn. „Święto Grzybów” organizowanej w Węglińcu
Zaproszenie
 

2012-05-15
Zaproszenie

2012-04-20
OGŁOSZENIE
dot. Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w centrum Węglińca.

treść ogłoszenia

SIWZ

Załącznik nr 1 Program funkcjonalno-użytkowy

PFU Załącznik nr 1
PFU Załącznik nr 2: część 1, część 2
PFU Załącznik nr 3 część 1, część 2, część 3, część 4,
PFU Załącznik nr 4 część 1, część 2, część 3, część 4, część 5, część 6, część 7
PFU Załącznik nr 5  

Załącznik nr 2.1 Opinia chiropterologiczna
Załącznik nr 2.2 Opinia ornitologiczna  część1, część 2
Załącznik nr 3 Zgłoszenie robót
Załącznik nr 4 Książka przedmiarów
Załącznik nr 4.1 Opinia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 1
Załącznik nr 4.2 Opinia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 2


.

2012-04-20
OGŁOSZENIE
dot. Realizacja projektu pn. Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w centrum Węglińca.

treść ogłoszenia

SIWZ

Załącznik nr 1 Program funkcjonalno-użytkowy

PFU Załącznik nr 1
PFU Załącznik nr 2:
część 1, część 2
PFU Załącznik nr 3
część 1, część 2, część 3, część 4,
PFU Załącznik nr 4
część 1, część 2, część 3, część 4, część 5, część 6, część 7
PFU Załącznik nr 5  

Załącznik nr 2.1 Opinia chiropterologiczna
Załącznik nr 2.2 Opinia ornitologiczna  
część1, część 2
Załącznik nr 3 Zgłoszenie robót
Załącznik nr 4 Książka przedmiarów
Załącznik nr 4.1 Opinia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 1
Załącznik nr 4.2 Opinia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 22012-04-16
ZAWIADOMIENIE
dot. przetargu nieoganiczonego na zadanie: "Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w centrum Węglińca" realizowanego w systemie "zaprojektuj i wybuduj".
Zawiadomienie2012-04-19
OBWIESZCZENIE
Dot. Wywieszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu dzierżawy,
Obwieszczenie2012-04-18
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja
stadionu miejskiego w Węglińcu- budowa trybun”
Zawiadomienie2012-04-16
ZAWIADOMIENIE
dot. przetargu nieoganiczonego na zadanie: "Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w centrum Węglińca" realizowanego w systemie "zaprojektuj i wybuduj".
Zawiadomienie2012-04-13
PROTOKÓŁ
z wyboru wykonawcy na zadanie pn. Wykonanie inwentaryzacji cmentarzy komunalnych w Gminie Węgliniec (w miejscowościach: Węgliniec, Stary Węgliniec, Jagodzin, Ruszów), opracowanie map i zasilania w dane bazy systemu informatycznego zawierającego wyszukiwarkę osób pochowanych.
Protokół2012-04-12
ZAWIADOMIENIE
o unieważnieniu postępowania
dot. „Pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.:„Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w centrum Węglińca” realizowanego w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
Zawiadomienie2012-04-04
OGŁOSZENIE
dot. przetargu nieograniczonego na sprzedaż działek na ul. Sportowej w Węglińcu.
Ogłoszenie2012-04-04
ZAPROSZENIE
do złożenia oferty na: Wykonanie inwentaryzacji cmentarzy komunalnych w Gminie Węgliniec (w miejscowościach: Węgliniec, Stary Węgliniec, Jagodzin, Ruszów), opracowanie map i zasilania w dane bazy systemu informatycznego zawierającego wyszukiwarkę osób pochowanych.

zaproszenie
wzór umowy2012-04-04
OGŁOSZENIE
dotyczy zadania: Pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.:Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w centrum Węglińca realizowanego w systemie zaprojektuj i wybuduj

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 Program funkcjonalno-użytkowy

PFU Załącznik nr 1

PFU Załącznik nr 2:
część 1, część 2

PFU Załącznik nr 3
część 1, część 2, część 3, część 4

PFU Załącznik nr 4
część 1, część 2, część 3, część 4, część 5, część 6, część 7

PFU Załącznik nr 5  2012-04-03
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja
stadionu miejskiego w Węglińcu- budowa trybun”
Odpowiedź

Przetargi I kwartał 2012 r.

2012-03-30
OGŁOSZENIE
o przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki nr 257/19 położonej w Ruszowie
Ogłoszenie


2012-03-30
OGŁOSZENIE
o przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki nr 257/18 położonej w Ruszowie
Ogłoszenie


2012-03-27
OGŁOSZENIE
o przetargu nieograniczonym na dzierżawę części działki w Piasecznej
Ogłoszenie


2012-03-27
OGŁOSZENIE
o przetargu nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Zielonce
Ogłoszenie


2012-03-27
ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty na zadanie pn: "Naprawa drogi w Okrąglicy"
Zawiadomienie


2012-03-23
PROTOKÓŁ
z wyboru wykonawcy na zadanie pn.
Montaż słupa oświetleniowego przy ul. Kolejowej w miejscowości Czerwona Woda
Protokół


2012-03-23
PROTOKÓŁ
z wyboru wykonawcy na zadanie pn.
Budowa oświetlenia ul. Krótkiej w miejscowości Węgliniec
Protokół


2012-03-23
PROTOKÓŁ
z wyboru wykonawcy na zadanie pn.
Budowa oświetlenia ul. Pożarnej w miejscowości Ruszów
Protokół


2012-03-22
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Modernizacja stadionu miejskiego w Węglińcu- budowa trybun
Ogłoszenie
SIWZ
Specyfikacja techniczna
Przedmiar robót
Rysunek - widok i przekrój
 

2012-03-16
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Dotyczy: Naprawa drogi w Okrąglicy
Zaproszenie

2012-03-16
ZAWIADOMIENIE
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na "Utrzymanie zieleni na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w 2012 r."
Zawiadomienie

2012-03-15
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Dotyczy zaproszenia do złożenia oferty na zadanie: "Montaz słupa oświetleniowego przy ul. Kolejowej w Czerwonej Wodzie
Odpowiedzi na pytania
Mapa

2012-03-14
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
dotyczy: na wykonanie zadań publicznych Gminy Węgliniec w zakresie ochrony i promocji
zdrowia w roku 2012 przez organizacje pozarządowe
Ogłoszenie


2012-03-14
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
dotyczy : na wykonanie zadań publicznych Gminy Węgliniec w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2012 przez organizacje pozarządowe
Ogłoszenie


2012-03-14
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Dotyczy przetargu nieograniczonego na realizacje projektu pn.: "Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w centrum Węglińca"
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
2012-03-14
MODYFIKACJA SIWZ
Dotyczy przetargu nieograniczonego na realizacje projektu pn.: "Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w centrum Węglińca"
Modyfikacja SIWZ

2012-03-14
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Dotyczy przetargu nieograniczonego na realizacje projektu pn.: "Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w centrum Węglińca"
Odpowiedzi na pytania

2012-03-08
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Dotyczy przetargu nieograniczonego na realizacje projektu pn.: "Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w centrum Węglińca"
Odpowiedzi na pytania

2012-03-08
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Dotyczy przetargu nieograniczonego na realizacje projektu pn.: "Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w centrum Węglińca"
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

2012-03-08
MODYFIKACJA SIWZ
Dotyczy przetargu nieograniczonego na realizacje projektu pn.: "Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w centrum Węglińca"
Modyfikacja SIWZ

2012-03-07
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Montaż słupa oświetleniowego przy ul. Kolejowej w miejscowości Czerwona Woda
Zaproszenie
Przedmiar

2012-03-07
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Budowa oświetlenia ul. Pożarnej w miejscowości Ruszów
Zaproszenie
Przedmiar
Projekt budowlany
Specyfikacja techniczna
Rysunek

2012-03-07
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Budowa oświetlenia ul. Krótkiej w miejscowości Węgliniec
Zaproszenie
Przedmiar
Projekt budowlany
Specyfikacja techniczna
Rysunek

2012-03-07
PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY
Budowa oświetlenia ul. Polnej w miejscowości Stary Węgliniec
Protokół

2012-03-06
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w pobliżu ulicy Cmentarnej w Starym Węglińcu.
Ogłoszenie
 

2012-03-06
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w pobliżu ulicy Głównej w Starym Węglińcu.
Ogłoszenie
 

2012-03-02
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Wykonanie dokumentacji budowlano - kosztorysowej budowy przyłączy kanalizacyjnych do budynków przy ul. K. Wojtyły 25,27,29,31 w Węglińcu wraz z likwidacją zbiorników bezodpływowych znajdujących się na działce 61/60 obr. ew. Węgliniec"
Zawiadomienie  

2012-03-02
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Wykonanie kontroli rocznych i pięcioletnich obiektów budowlanych administrowanych przez Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu"
Zawiadomienie

2012-03-01
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
dotyczy: Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w centrum Węglińca.
Ogłoszenie

Modyfikacja SIWZ

Formularz oferty

Formularz oferty-do edycji
 


2012-02-23
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Utrzymanie zieleni na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w 2012 roku.
Ogłoszenie
SIWZ
Kwietniki
 

2012-02-15
OGŁOSZENIE
dotyczy: otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Węgliniec w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2012 przez organizacje pozarządowe.

 

 
2012-02-15
 
OGŁOSZENIE
dotyczy: otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Węgliniec w zakresie ochrony i promocji zdrowia w roku 2012 przez organizacje pozarządowe.


2012-02-14
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Dostawa specjalnego
lekkiego samochodu patrolowo – gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Ruszowie ".
Zawiadomienie2012-02-10
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Wykonanie dokumentacji budowlano-kosztorysowej budowy przyłączy kanalizacyjnych
do budynków przy ul. K. Wojtyły 25, 27, 29, 31 w Węglińcu wraz z likwidacją
zbiorników bezodpływowych znajdujących się na działce 61/60 obr. ew. Węgliniec.
Zaproszenie
Załącznik


2012-02-07
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
dotyczy: "Dostawa opału na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu"
treść zawiadomienia

 

2012-02-07
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Wykonanie kontroli rocznych i pięcioletnich obiektów budowlanych administrowanych przez Zakład usług Komunalnych w Węglińcu.
Zaproszenie
Załącznik


2012-02-03
OGŁOSZENIE
dot. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w poblżu ulic Kościuszki i Wojska Polskiego w Węglińcu
ogłoszenie

2012-02-03
OGŁOSZENIE
dot. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w poblżu ulic Leśnej i Wojtyły w Węglińcu
ogłoszenie


2012-02-03
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
dot. Budowa oświetlenia ul. Polnej w miejscowości Stary Węgliniec
Zaproszenie
Projekt budowlany
Przedmiar robót
Specyfikacja techniczna
Mapa sytuacyjno-wysokościowa

2012-02-02
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
dotyczy „Dostawa specjalnego lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x2 (furgon) dla OSP w Czerwonej Wodzie”.
zawiadomienie2012-01-31
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
II przetarg ustny nieograniczony ba sprzedaż nieruchomości gruntowyu ul. Sportowej 
ogloszenie 


2012-01-31

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
II przetarg ustny nieograniczony ba sprzedaż nieruchomości gruntowyu ul. Sportowej 
ogloszenie 


2012-01-31
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
II przetarg ustny nieograniczony ba sprzedaż nieruchomości gruntowyu ul. Sportowej 
ogloszenie2012-01-30
ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA
Dot:Dostawa specjalnego lekkiego samochodu   patrolowo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Ruszowie
odpowiedzi

2012-01-26
ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA
Dot:Dostawa specjalnego lekkiego samochodu   patrolowo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Ruszowie
odpowiedzi


2012-01-24
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Dotyczy postępowania: "Dostawa opału na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu".
zawiadomienie

2012-01-24
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Dotyczy przetargu: "Dostawa specjalnego lekkiego samochodu patrolowo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Ruszowie". 
ogłoszenie      SIWZ


2012-01-20
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: Obsługa prawna Gminy Węgliniec w 2012 roku
Zawiadomienie


2012-01-20
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: „Dostawa specjalnego lekkiego samochodu patrolowo – gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Ruszowie ".
Zawiadomienie


OGŁOSZENIE O PRZETARGU
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 3 z udziałem w nieruchomości wspólnej położonego w Zielonce 17
Ogłoszenie

2012-01-18
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ul. Kochanowskiego w Węglińcu
Ogłoszenie

2012-01-17
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Dostawa specjalnego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x2 (furgon) dla OSP w Czerwonej Wodzie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

2012-01-17
MODYFIKACJA SIWZ
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Dostawa specjalnego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x2 (furgon) dla OSP w Czerwonej Wodzie
Modyfikacja SIWZ 

2012-01-17
ODPOWIEDZI NA PYTANIE
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Dostawa specjalnego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x2 (furgon) dla OSP w Czerwonej Wodzie
Odpowiedzi na pytanie

2012-01-16
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE WYKONAWCY
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestycji: "Konserwacja zabytkowych ruin kościoła poewangelickiego w Ruszowie. Etap III."
Zawiadomienie o wyborze wykonawcy

2012-01-16
ZAWIADOMIENIE
Dot.: przetargu nieograniczonego pn."Utrzymanie czystości na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w 2012 roku"
Zawiadomienie

2012-01-13
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Dostawa opału na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu
Ogłoszenie
SIWZ

2012-01-13
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Dostawa specjalnego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x2 (furgon) dla OSP w Czerwonej Wodzie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

2012-01-13
ODPOWIEDZI NA PYTANIE
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Dostawa specjalnego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x2 (furgon) dla OSP w Czerwonej Wodzie
Odpowiedzi na pytanie

2012-01-13
MODYFIKACJA SIWZ
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Dostawa specjalnego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x2 (furgon) dla OSP w Czerwonej Wodzie
Modyfikacja SIWZ 

2012-01-12
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
"Obsługa prawna Gminy Węgliniec w 2012 roku"
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

2012-01-12
MODYFIKACJA SIWZ
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na "Obsługa prawna Gminy Węgliniec w 2012 roku"
Modyfikacja SIWZ

2012-01-11
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Dostawa specjalnego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x2
(furgon) dla OSP w Czerwonej Wodzie
Ogłoszenie
SIWZ

2012-01-11
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Dostawa specjalnego lekkiego samochodu patrolowo - gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Ruszowie
Ogłoszenie
SIWZ 2012-01-09
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Obsługa prawna Gminy Węgliniec w 2012 roku
Ogłoszenie
SIWZ

2012-01-04
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na "Obsługa prawna Gminy Węgliniec w 2012 roku"
Zawiadomienie

2012-01-04
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Dostawa gazu płynnego do Przedszkola w Węglińcu wraz z dzierżawą zbiornika o poj. 2700l"
Zaproszenie 

2012-01-04
ZAWIADOMIENIE
Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. Utrzymanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Węgliniec
Zawiadomienie
Użytkowników on-line: 16
Zalogowanych: 0
Dane adresowe

węgliniec

Urząd Gminy i Miasta Węgliniec
ul.Sikorskiego 3
59-940 Węgliniec

NIP: 615-18-08-660
REGON: 230821411

Bank Spółdzielczy w Pieńsku o/Węgliniec
Numer konta: 12 8382 0001 2600 0648 3000 0010

tel. +48 75 771 25 52
+48 75 771 25 56
+48 75 771 14 35
+48 75 771 14 37
fax. +48 75 771 25 51
e-mail: wegliniec@wegliniec.pl

telefon alarmowy
(poza godzinami pracy Urzędu)
600 52 86 07