Ta witryna wykorzystuje pliki cookie
Close
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
DE
EN
PL
Opis projektu
A A A Pdf Print16x16 Mail16x16

Projekt "Rewitalizacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w centrum Węglińca" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego
na lata 2007 - 2013OPIS PROJEKTU

 

Projekt pn. „Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w centrum Węglińca” obejmuje renowację kamienic położonych przy:

- ul. Sikorskiego numery: 4 i 4a, 16, 30, 32, 36, 42;

- ul. Kolejowa numery: 4, 10;

- ul. Karola Wojtyły 7, 13, 27, 29;

- ul. Wojska Polskiego 11, 12.

Projekt realizowany jest na zasadzie partnerstwa. Liderem jest Gmina Węgliniec, która w ramach

uspołecznienia działań i umożliwienia podmiotom niepublicznym realizacji działań przy wsparciu finansowym UE zgodnie z wytycznymi IZ RPO WD 2007-2013 przeprowadziła wybór partnerów. Lider przeprowadzi wszystkie postępowania o udzielenie zamówień publicznych, będzie podpisywał umowy z wykonawcami oraz będzie rozliczał projekt pod względem postępu rzeczowego, jak i finansowego. Zadania te będą koordynowane przy stałej współpracy z partnerami. Lider po otrzymaniu dofinansowania, będzie przekazywał środki zaangażowanym w projekt partnerom.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z 14 wspólnotami mieszkaniowymi tj.

Wspólnota Mieszkaniowa Węgliniec – Kolejowa 4;
Wspólnota Mieszkaniowa Węgliniec ul. Karola Wojtyły 27;
Wspólnota Mieszkaniowa K. Wojtyły 29 Węgliniec;
Wspólnota Mieszkaniowa ul. Sikorskiego 42 Węgliniec;
Wspólnota Mieszkaniowa Węgliniec ul. Sikorskiego 30;
Wspólnota Mieszkaniowa Kolejowa 10 Węgliniec;
Wspólnota Mieszkaniowa ul. Sikorskiego 16;
Wspólnota Mieszkaniowa ul. Sikorskiego 32;
Wspólnota Mieszkaniowa ul. Karola Wojtyły 13;
Wspólnota Mieszkaniowa Węgliniec ul. W. Polskiego 12;
Wspólnota Mieszkaniowa ul. Karola Wojtyły 7;
Wspólnota Mieszkaniowa Węgliniec ul. Sikorskiego 36;
Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wojska Polskiego 11;
Wspólnota Mieszkaniowa „Czwórka”;

Działania w zakresie rewitalizacji będą obejmowały prace dotyczące renowacji wspólnych części mieszkalnych budynków. W ramach przedmiotowego projektu przeprowadzone zostaną następujące prace (w zależności od zidentyfikowanych problemów):

- wymiana lub przełożenie pokrycia dachowego z obróbkami,

- naprawa lub wykonanie instalacji odgromowych,

- naprawa przewodów kominowych (lub ich odtworzenie) w części wspólnej budynku,

- ocieplenie, odnowienie elewacji,

- modernizacja wnętrza budynku (okładziny ścienne, schody, stolarka okienna i drzwiowa, klatki schodowe) w zakresie części wspólnej obiektu,

- wymiana instalacji elektrycznych w zakresie części wspólnej obiektów,

- montaż instalacji domofonu zakresie części wspólnej obiektu,

- wymiana instalacji wodociągowo - kanalizacyjnej w zakresie części wspólnej obiektu,

- osuszenie i odprowadzenie z bezpośredniej bliskości ścian podziemia wód opadowych i gruntowych.

Objęte projektem kamienice zlokalizowane sa na obszarze wsparcia wyznaczonym w ramach LPR Miasta Węgliniec. Celem głównym RPO WD, który realizuje analizowany projekt, jest „Podniesienie poziomu życia mieszkańców Dolnego Śląska oraz poprawa konkurencyjności regionu przy respektowaniu zasad zrównoważonego rozwoju”. Projekt realizuje cel szczegółowy „Poprawa bytu mieszkańców i wzrost konkurencyjności regionu poprzez modernizacje i rozbudowę infrastruktury społecznej” oraz wpisuje sie w priorytet 9. RPO WD, działanie 9.2: Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie mieszkalnictwa w miastach poniżej 10 tysięcy mieszkańców.

CEL PROJEKTU


Głównym celem priorytetu „Miasta” jest przeciwdziałanie marginalizacji obszarów miast województwa dolnośląskiego, na których nasilają się negatywne zjawiska społeczne i ekonomiczne oraz ulega degradacji stan fizyczny przestrzeni. Działania podjęte w ramach priorytetu prowadzić będą do odnowy najbardziej zdegradowanych obszarów miejskich oraz wzmocnienia struktur społeczno-ekonomicznych. Wsparcie udzielone zostanie w szczególności na zintegrowane rozwiązania traktujące kompleksowo problemy gospodarcze, społeczne i środowiskowe. Takim właśnie rozwiązaniem, prowadzącym do odnowy zaniedbanych obszarów miasta, ale również wzmacniającym struktury społeczno-ekonomiczne, jest przedmiotowy projekt. Projekt poprawi warunki mieszkaniowe osób zamieszkujących zakwalifikowane do wsparcia zaniedbane, wielorodzinne budynki mieszkaniowe, a jednocześnie oddziaływał będzie szerzej – na sferę przestrzenną, środowiskową oraz społeczno-ekonomiczną miasta.

Użytkowników on-line: 6
Zalogowanych: 0
Dane adresowe

węgliniec

Urząd Gminy i Miasta Węgliniec
ul.Sikorskiego 3
59-940 Węgliniec

NIP: 615-18-08-660
REGON: 230821411

Bank Spółdzielczy w Pieńsku o/Węgliniec
Numer konta: 12 8382 0001 2600 0648 3000 0010

tel. +48 75 771 25 52
+48 75 771 25 56
+48 75 771 14 35
+48 75 771 14 37
fax. +48 75 771 25 51
e-mail: wegliniec@wegliniec.pl

telefon alarmowy
(poza godzinami pracy Urzędu)
600 52 86 07