Jubileusz 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego

W dniu 29 września 2010r. Państwo Stanisława i Stefan Mesjasz  z Ruszowa obchodzili jubileusz 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego.

Jubilaci mieli swoją uroczystość w urzędzie Gminy i Miasta, w trakcie której odnowili przyrzeczenie małżeńskie wypowiadanie z podziękowaniem za wspólnie spędzone lata, dobre i złe chwile.

Burmistrz Andrzej Kutrowski wręczył medale za długoletnie pożycie małżeńskie przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W imieniu władz samorządowych złożył jubilatom gratulacje, podkreślając, olbrzymie znaczenie i rolę jaką odgrywają stabilne rodziny.

Na pamiątkę jubilaci otrzymali dyplom gratulacyjny, tablicę dedykacyjną i kwiaty.

Dostojnym jubilatom życzymy zdrowia, pomyślności i szczęścia w życiu rodzinnym.