PRZYPOMINAMY

Burmistrz Gminy i Miasta przypomina, iż 30 września br. upływa termin płatności III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wpłaty należy dokonywać na konto:

Urząd Gminy i Miasta Węgliniec 128382 0001 2600 0648 3000 0010

Brak terminowej wpłaty spowoduje wygaśnięcie posiadanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.