INWESTYCJE I REMONTY W GMINIE
Trwają prace inwestycyjne i remontowe w Gminie Węgliniec. Niemalże w każdej z miejscowości prowadzone są remonty i inwestycje.
Zadania remontowe i inwestycyjne znajdują się na różnym etapie realizacji. Część zadań jest rozpoczęta, część w trakcie realizacji, a niektóre z nich oczekują na końcowy odbiór. Poniżej prezentujemy dokumentację fotograficzną.
Iformujemy również, że część zadań remontowych i inwestycjnych znajduje się na etapie postepowania przetargowego lub na etapie zawierania umów z wykonawcami czy też na etapie przekazania placu budów. Dokumentację fotograficzną z tych zadań zaprezentujemy w następnej informacji.

ELEWACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WĘGLIŃCUBUDOWA BOISKA W STARYM WĘGLIŃCU

WYKONANIE NAWIERZCHNI CZĘŚCI CHODNIKA UL.SIKORSKIEGO W WĘGLIŃCU

REMONT DOMU KULTURY W JAGODZINIE

OGRODZENIE PLACU ZABAW W JAGODZINIE

REMONT OŚRODKA ZDROWIA W RUSZOWIE

BUDOWA PARKU W CZERWONEJ WODZIE

BUDOWA WĘGLINIECKIEGO CENTRUM KULTURY

BUDOWA PLACU ZABAW W WĘGLIŃCU