INFORMACJA

W związku z zaplanowanym w 2012 roku otwarciem Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Mnichowie, Wojewoda Dolnośląski zwraca się z prośbą o pomoc w dotarciu do świadków wydarzeń oraz w gromadzeniu niezbędnych dokumentów i wszelkich pamiątek z okresu II wojny światowej. Pamiątki winne dotyczyć martyrologii wsi oraz życia codziennego jej mieszkańców pod okupacją niemiecką i sowiecką. Chętnie przyjmowane są zbiory w oryginale lub w postaci zapisu elektronicznego.

            Projekt realizowany jest przez Muzeum Wsi Kieleckiej przy wsparciu Instytutu Pamięci Narodowej a zgromadzone dokumenty i pamiątki zaprezentowane zostaną w projektowanym Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Mnichowie.

             Osobą do kontaktu w powyższej sprawie jest Pan dr Tomasz Domański, tel.(41) 340-50 58, e-mail: tomasz.domanski@ipn.gov.pl.