POMOC DLA POWODZIAN W MIEŚCIE I GMINIE BOGATYNIA
W dniu dzisiejszym (niedziela 08 VIII) zorganizowano i dostarczono pomoc rzeczową dla powodzian w Gminie Bogatynia. Ze środków na zarządzanie kryzysowe zakupiono ponad 230 bochenków chleba i wodę pitną w opakowaniach 1,5 i 5 l .
W uzgodnieniu z samorządem Miasta i Gminy Bogatynia pomoc ta została dostarczona do szkoły podstawowej w miejscowości Porajów. Miejscowość Porajów w dniu wczorajszym również została zalana, a mieszkańcy ewakuowani do szkoły podstawowej.
W poniedziałek 9 sierpnia planowane jest dostarczenie wody pitnej i artykułów spożywczych do miejscowości w Gminie Bogatynia.
Jeśli ktoś z mieszkańców naszej Gminy chciałby wspomóc powodzian to zakupione dary (woda, środki żywności,) proszę dostarczyć do sołtysa w każdej miejscowości (lub miejsca wskazanego przez sołtysa), a w Węglińcu bezpośrednio do Urzędu Gminy.
Zgromadzone dary wraz z pomocą rzeczową od Gminy Węgliniec niezwłocznie zostaną dostarczone powodzianom w Mieście i Gminie Bogatynia.