INFORMACJA DLA ZARZĄDCÓW I WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH
            Urząd Gminy i Miasta w Węglińcu informuje, Zarządców i Wspólnoty Mieszkaniowe Gminy i Miasta Węgliniec, że w toczących się postępowaniach dotyczących przeprowadzania inwentaryzacji budynków dla celów:
 
·         wyliczenia i ewentualnej zmiany udziałów w części wspólnej nieruchomości,
·         przekształcenia użytkowania wieczystego gruntu na własność
 
we wspólnotach które posiadają 100% udziałów niezbędne jest złożenie aktualnych  odpisów Księgi Wieczystej każdego lokalu.