Korepetycje podlegają opodatkowaniu

„Niedawno zakończył się rok szkolny. Wakacje jednak szybko miną i uczniowie powrócą do swoich zajęć, a po niespełna roku nastanie czas testów kompetencyjnych i matur. Przy okazji tych egzaminów często wspomina się, że wielu uczniów korzysta z korepetycji.

Korepetycje, czyli udzielanie lekcji na godziny za odpłatnością podlega - tak jak każda inna działalność gospodarcza - opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Udzielanie korepetycji może być opodatkowane na trzy sposoby.

Podstawową formą opodatkowania są zasady ogólne, wg których korepetytor płaci podatek dochodowy na podstawie skali podatkowej (stawka 18% lub 32%) lub według stawki liniowej (19%). W tym przypadku należy prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów.

Korepetytor może korzystać także z uproszczonych form opodatkowania czyli:

- ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych - przychody z wykonywania wolnych zawodów (stawka 20%) z koniecznością prowadzenia ewidencji przychodów, lub

- karty podatkowej, która dla wielu nauczycieli może być najwygodniejszą formą opodatkowania, gdyż nie wymaga prowadzenia urządzeń księgowych, a wysokość podatku uzależniona jest od ilości godzin lekcji udzielanych w ciągu miesiąca.

Udzielanie korepetycji jak każda działalność gospodarcza podlega obowiązkom rejestracyjnym tak przez organy gminy, jak i przez urzędy skarbowe oraz urzędy statystyczne. Ponadto świadczenie tych usług bez zgłoszenia może spowodować m.in. odpowiedzialność karną za wykroczenie lub przestępstwo skarbowe.”

 

/Źródło: Serwis Podatkowy Nr 47/(635)/2010

Urząd Skarbowy w Zgorzelcu, www.uszgorzelec.pl/