Spotkanie z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego

W dniu 1 lipca br. odbyło się spotkanie z p. Markiem Łapińskim Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego, w którym uczestniczył Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu Pan Andrzej Kutrowski. Spotkanie dotyczyło Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej, z którego trafią środki na rozwój gmin województwa dolnośląskiego. Gminie Węgliniec  przyznane zostały środki w wysokości prawie 450 tys. złotych na przebudowę i modernizację Węglinieckiego Centrum Kultury. Na rok kolejny uzyskano również dofinansowanie Internetowej Sieci Szkieletowej.

            Podczas spotkania przedstawicielom gmin wręczone zostały umowy na dofinansowanie z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej na rok 2010.