Pełnomocnictwo do głosowania - zostały dwa dni
Informujemy, iż najpóźniej do 24 czerwca 2010 r. można składać wnioski o udzielenie pełnomocnictwa do głosowania.  

Informacja o warunkach i sposobie udzielania pełnomocnictwa
Wzór wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania