Przebudowa Domu Kultury w Jagodzinie
Stan zaawansowania i zakres prac przebudowy DK w Jagodzinie:

- rozpoczęcie robót 19.04.2010r. .

- Wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany Stanisław Szypiłow z Lubania

- Inspektor Nadzoru mgr inż. Piotr Gurlaga

- Wartość robót 471 539,08zł

- Termin zakończenia robót:

I etap  do dnia 16.08.2010r., który obejmuje część niemieszkalną budynku a w niej:

 

- roboty rozbiórkowe i izolacje fundamentów budynku,

- pokrycie dachowe–wymiana,

- remont stropu nad salą,

- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.

 

II etap do dnia 31.03.2011r., który obejmuje część niemieszkalną budynku a w niej:

 

- rozebranie podłoży pod posadzkami,

- roboty remontowe ścian i podłoży budowlanych,

- budowa przewodów wentylacyjnych,

- posadzki i podłogi,

- roboty malarskie,

- kanalizację wewnętrzną i zewnętrzną wraz z budowa szamba bezodpływowego

- instalację wodociągową wewnętrzną (podposadzkową)

- instalację gazową wewnętrzną i zewnętrzną wraz z montażem zbiornika na gaz.

 

Na chwile obecną wykonano zbicie tynków na sali głównej, wykonano także niezbędne wzmocnienia przebicia oraz zamurowania otworów w ścianach i przystąpiono do robót dekarskich nad salą.