I N F O R M A C J A

Urząd Gminy i Miasta w Węglińcu informuje, że została zmieniona siedziba Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu.

Obecnie siedziba Zakładu mieści się w Węglińcu przy ul. Piłsudskiego 2, w budynku Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”.