OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec

  ogłasza konkurs na stanowiska:

              1.Dyrektora Szkoły Podstawowej w  Ruszowie   przy ul. Zgorzeleckiej 2
             
2.Dyrektora Gimnazjum w Ruszowie  przy ul. Zgorzeleckiej 2

TREŚĆ OGŁOSZENIA O KONKURSIE