K O M U N I K A T

Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu informuje mieszkańców Czerwonej Wody, że w dniu 20 maja 2010 roku od godz. 8:30 do godz. 13:30 nastąpi przerwa w dostawie wody na terenie całej miejscowości.

 

Przerwa spowodowana jest prowadzonymi pracami konserwacyjno-remontowymi na terenie Stacji Uzdatniania Wody.

 

Za niedogodności spowodowane przerwą w dostawie wody do mieszkań wszystkich P.T. odbiorców przepraszamy.