Gimnazjum im. Orląt Lwowskich w Ruszowie w Ogólnopolskim Programie AKADEMII UCZNIOWSKIEJ

Gimnazjum im. Orląt Lwowskich w Ruszowie zostało przyjęte do Ogólnopolskiego Programu Centrum Edukacji Obywatelskiej AKADEMIA UCZNIOWSKA. Do Programu zostały przyjęte dwa kolejne roczniki uczniów rozpoczynających naukę w roku 2010 i 2011- w pełnym trzyletnim cyklu nauczania. Do kwietnia 2014 roku będą prowadzone – przy użyciu metod pomagających rozwijać kompetencje kluczowe- opłacane przez Program szkolne koła naukowe z wybranych przedmiotów matematyczno- przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i matematyki

Nasi uczniowie będą wykonywać eksperymenty, obserwacje i projekty, które będą prezentować na forum szkoły oraz na platformie internetowej. Centrum Edukacji Obywatelskiej sfinansuje dodatkową pracę nauczycieli prowadzących szkolne koła naukowe, a także dostarczy szkole zestawy odczynników do prowadzenia eksperymentów i mikroskopy laboratoryjne. Uzupełnieniem uczniowskich kół naukowych będą wycieczki edukacyjne do ośrodków akademickich, w ramach których finansowane będą koszty przejazdu oraz opieka nauczycielska dla uczniów.

Nauczyciele, prowadzący zajęcia, wezmą udział w kursach stacjonarnych i internetowych, rozwijających ich wiedzę i umiejętności, potrzebne do stosowania w przekazywaniu wiedzy i metod pomagających rozwijać, m.in. kompetencje kluczowe uczniów.

Udział w Programie AKADEMIA UCZNIOWSKA spowoduje wzrost zainteresowań uczniów przedmiotami matematyczno- przyrodniczymi, co także wpłynie na lepsze wyniki egzaminu gimnazjalnego.

                                                                                    Irena Doś