I N F O R M A C J A

Informujemy, że w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu pod adresem http://www.wegliniec.bip.pbox.pl/public/ w zakładce WYBORY PREZYDENTA RP 2010, znajdą Państwo ważne informacje dotyczące wyborów Prezydenta RP, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r.