Nabór wniosków na przyznanie pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"

Informujemy o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia LGD Bory Dolnośląskie, wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, t.j. na:

operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania

„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

– termin składania wniosków: 26.04.2010r. – 24.05.2010r.

– limit dostępnych środków: 216 000,00 zł

Miejsce i tryb składania wniosków - wnioski należy składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia LGD: Bory Dolnośląskie, ul. Żeromskiego 25, 68-120 Iłowa, w dniach: od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00 – 16.00.

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, dostępne są w biurze oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD Bory Dolnośląskie: www.borydolnoslaskie.org , a także w siedzibie oraz na stronie internetowej Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego: www.agrofundusze.lubuskie.pl., na stronie Wydziału Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego www.prow.dolnyslask.pl oraz na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.prow.dolnyslask.pl oraz na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl

 

Dodatkowo informacji udziela : Pracownik biura LGD – Jolanta Marciniak, tel. 68 377 47 17