ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ

1 kwietna br. Gmina Węgliniec przyłączyła się do jubileuszowej 10 edycji ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej Zachowaj Trzeźwy Umysł, której organizatorem jest Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych. Kampania od lat wspierana jest przez słynnych polskich sportowców min. A. Małysza, R. Korzeniowskiego, M. Pyrek.

W roku 2010 r. autorytetem ze świata sportu wspierającym ZTU jest Maja Włoszczowska, kolarka górska, srebrna medalistka olimpiady w Pekinie w 2008 r.

 

Celem Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł jest promowanie postaw opartych na prozdrowotnym stylu życia wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych.

 

Przedstawicielem Gminy Węgliniec w Kampanii ZTU jest Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,  który do włączenia w realizację postulatów Kampanii zaprosił placówki oświatowe, świetlice środowiskowe, Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Węglińcu, Straż Miejską Węglińca i Pieńska oraz Komisariat Policji w Pieńsku.

 

Inauguracją Kampanii ZTU w naszej Gminie będzie udział dzieci i młodzieży ze świetlic środowiskowych w Festynie Rodzinnym w Węglińcu w dniu 2 maja br.

Uczestnicy Festynu wezmą udział w zespołowych grach zręcznościowych i zabawach integracyjnych oraz będą miały możliwość zaprezentować wiedzę na temat używek i zachowań bezpiecznych w trakcie quizu. Scenariusz zabaw jak i konkurs opracowany został w porozumieniu z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Kultury w Węglińcu.

 

Informacje o działaniach podejmowanych w ramach Kampanii ZTU publikowane będą w lokalnych mediach oraz prezentowane na stronie internetowej www.trzezwyumysl.pl.

 

 

                                                                  Gminny Koordynator

                                                 ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

                                                                    Agnieszka Kaleta