Zaproszenie na rajd
Ogólnopolska Grupa Rajdowa "Stary Węgliniec" zaprasza wszystkich chętnych w dniu 18.04.2010r.(niedzielę) na wycieczkę rowerową do Toporowa, gdzie pod pomnikiem ofiar wydarzeń 1945r. minutą ciszy uczci pamięć poległych żołnierzy. Wyjazd o godz. 9.00 spod Domu Kultury w Starym Węglińcu. Trasa liczy około 42km, jest dość długa, więc należy się przygotować na kilkugodzinną wycieczkę. Trasa wiedzie ze Starego Węglińca przez Wyżawę Ostęp Światowida i Buczynę Bielawską do miejscowości Bielawa, stamtąd szlakiem II Armii W.P. do Toporowa pod pomnik poległych, powrót przez miejscowość Jagodzin do Starego Węglińca. Niewykluczona możliwość zapalenia ogniska, więc należy przygotować się na taką ewentualność.           

/Na podstawie informacji p. Krzysztofa Polewskiego/