Wizytacja dróg powiatowych na terenie Gminy Węgliniec

Zgodnie z uzgodnieniem z dnia 1 marca podczas spotkania radnych ze Starostą, dnia 9 marca 2010 roku Starosta Zgorzelecki p. Mariusz Tureniec oraz Wicestarosta p. Jerzy Zagajski wraz z Naczelnikiem Wydziału Drogownictwa p. Cezarym Mostowikiem dokonali wizytacji dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy i Miasta Węgliniec. Podczas pobytu w Czerwonej Wodzie urzędnicy Starostwa spotkali się z mieszkańcami w sprawie zmiany organizacji ruchu na ulicy Zgorzeleckiej.

            Podczas wizytacji gościli również w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu, gdzie spotkali się z Burmistrzem Gminy i Miasta w Węglińcu p. Andrzejem Kutrowskim, Przewodnicząca Rady Miejskiej Węglińca p. Barbarą Drozd, Sekretarzem Gminy i Miasta Węgliniec p. Stanisławem Mikołajczykiem, Kierownikiem Wydziału Infrastruktury Komunalnej Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu p. Marzeną Osowską oraz z radnymi  p. Teresą Przybysz, p. Waldemarem Błauciak oraz p. Remigiuszem Domagałą.

            W trakcie spotkania omówione zostały możliwości przeprowadzenia remontów i inwestycji drogowych przez powiat oraz możliwości dotyczące wniosku mieszkańców Czerwonej Wody w sprawie ul. Zgorzeleckiej. Starosta zdeklarował, iż w najbliższym czasie przedstawi swoje stanowisko w tej sprawie.

            W informacji uzyskanej od przedstawicieli powiatu potwierdzono kontynuację remontu drogi w kierunku Zielonki na długości 1 kilometra, na którym to odcinku wykonana zostanie nowa nawierzchnia. Na pytanie radnych dotyczące ulicy Piłsudskiego w Węglińcu w sprawie możliwości wspólnej realizacji z Gminą Węgliniec przebudowy drogi wraz z chodnikiem, urzędnicy powiatu stwierdzili, że nigdy takich planów nie było i nie potwierdzili, że uzgadniano współfinansowanie ewentualnego remontu z tutejszym urzędem.