Informacja

      Urząd Gminy i Miasta w Węglińcu informuje, że Burmistrz Andrzej Kutrowski będzie przebywał na urlopie wypoczynkowym od 04.02.2010r do 17.02.2010r.

      Zastępstwo w w/w okresie będzie pełnił Sekretarz Gminy i Miasta Węgliniec Pan Stanisław Mikołajczyk.