Spotkanie w Komisariacie Policji w Pieńsku

W dniu 22.01.2010 r. na zaproszenie Komendanta Komisariatu Policji w Pieńsku Burmistrz uczestniczył w nowej odprawie służbowej, na której podsumowano wyniki pracy Policji w minionym 2009 roku. W naradzie poza policjantami Komisariatu w Pieńsku uczestniczyli Burmistrzowie obu gmin oraz Komendant Powiatowy Policji p. Marek Kazimierczak.

            Prezentację wyników pracy Policji prowadził Komendant Jan Doroszczak. Z przedstawionego materiału wynika generalnie pozytywny obraz pracy Policji a ujawnione w trakcie wystąpienia Komendanta słabe strony omówiono pod kątem przyczyn, wskazując jednocześnie na kierunki działań korygujących.

            Informacja o wynikach pracy Policji będzie przedstawiona Radom Gmin w terminie uzgodnionym z przewodniczącymi Rad.