Pierwsza akcja ratownicza strażaków z jednostki OSP w Jagodzinie

W dniu 29 grudnia 2009 roku ok. godz. 12:30 na drodze nr 351 w miejscowości Piaseczna doszło do wypadku drogowego, w którym były poszkodowane osoby. Dwóch strażaków z OSP Jagodzin wzięło udział w zabezpieczeniu drogi oraz udzieleniu pierwszej pomocy osobom poszkodowanym z użyciem torby PSP R-1 (zawierającej zestaw ratownictwa medycznego). Po przybyciu pogotowia ratunkowego na miejsce zdarzenia strażacy przekazali informację o stanie poszkodowanych oraz pomogli w transporcie poszkodowanego do karetki.

            Z powyższego wynika, iż zakup sprzętu medycznego dla jednostki OSP w Jagodzinie był jak najbardziej uzasadniony. Sprzęt medyczny przekazany został strażakom w miesiącu wrześniu 2009r. a zakup sfinansowany został z funduszu prewencyjnego PZU S.A. oraz z budżetu Gminy Węgliniec.

W roku 2009 z budżetu Gminy Węgliniec sfinansowany został również kurs medyczny dla strażaków z jednostek OSP funkcjonujących w Gminie Węgliniec w zakresie udzielania pomocy przedlekarskiej. W kursie uczestniczyło również kilku strażaków z jednostki OSP w Jagodzinie.