OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
Poniżej w pliku prezentujemy rozporządzenie Nr 5 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie ograniczeń w używaniu materiałów i wyrobów pirotechnicznych oraz Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 3 grudnia 2009r. podające do publicznej wiadomości w/w rozporządzenie.

  ROZPORZĄDZENIE I OBWIESZCZENIE