Wizyta gości z Norwegii
Wizyta gości z Norwegii
2009-10-21 11:29:55

W dniach 15-16 października Gmina Węgliniec gościła przedstawicieli  partnerskiej  gminy HAA z Norwegii.

Z wizytą do Węglińca przyjechali Burmistrz Gminy HAA Terje Mjåtveit, Dyrektor Administracyjny Lars Kolnes, Sekretarz – Tove Høyland Lende oraz Inżynier Budownictwa -Krystyna Wardęga-Piasecka.

Po przywitaniu w siedzibie Gminy Węgliniec goście odwiedzili Gimnazjum w Węglińcu, do którego udali się na zaproszenie Pani Dyrektor Jolanty Binder. Następne spotkanie odbyło się w Ruszowie z Dyrektorem Gimnazjum Panią Ireną Droś. Podczas tych spotkań rozmawiano o kontynuacji współpracy pomiędzy placówkami oświatowymi oraz administracyjnymi obu gmin. W czasie wizyty goście z Norwegii odwiedzili również m.in. Przedszkole Miejskie  w Węglińcu i Muzeum Kresowe. Zobaczyli także wszystkie ważniejsze inwestycje, które zostały zrealizowane w ciągu ostatnich trzech lat, wyrażając uznanie dla tempa prowadzonych prac i przemian w Gminie Węgliniec.

Goście z zaprzyjaźnionej norweskiej gminy oraz Burmistrz naszej gminy byli również z wizytą we Wrocławiu, gdzie uczestniczyli w rozmowie z Panią Bente Kahan prowadzącą fundację zajmującą się wielokulturową integracją oraz promocją i przybliżaniem kultury i historii żydowskiej. W spotkaniu we Wrocławiu udział wzięli również goście z Niemiec, którzy byli zainteresowani współpracą m.in. w zakresie spotkań organizowanych z byłymi mieszkańcami Czerwonej Wody oraz w zakresie renowacji kościoła poewangelickiego w Ruszowie.  W drugim dniu wizyty goście z Norwegii odwiedzili firmę UNIRUBBER w Zielonce, a także spotkali się z Dyrektorem Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Węglińcu.

Burmistrz gminy HAA potwierdził chęć dalszej współpracy międzynarodowej zarówno pomiędzy gminami jak również pomiędzy placówkami oświatowymi i instytucjami kultury.

Wstępnie uzgodniono wzajemną akceptację dla kontynuacji wymiany młodzieży i zasady pokrywania jej kosztów. Zadeklarowano współpracę przy przygotowaniu i wdrażaniu projektu kulturalnego w zakresie wielokulturowej integracji, który mógłby być finansowany między innymi z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG.