Kampania "Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne"
Kampania "Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne"
2009-10-02 13:00:00

W ramach realizowanej przez gminę Węgliniec kampanii „Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne” w dniu 29 września 2009 r. w Gimnazjum w Ruszowie oraz w Gimnazjum w Węglińcu odbyły się warsztaty profilaktyczne pt. „Ile trzeba mieć, żeby stracić”.

    Warsztaty w których uczestniczyli uczniowie klas III, prowadzone były przez trenerów Małopolskiego Centrum Profilaktyki z Krakowa – Panią Agnieszkę Kot – profilaktyka, pedagoga resocjalizacyjnego oraz Panią Monikę Pelc – profilaktyka, pedagoga - animatora kultury.

            W trakcie spotkania przekazane zostały informacje na temat uzależnienia od tytoniu, alkoholu i narkotyków. Ponadto, poruszona została kwestia szeroko pojętej komunikacji interpersonalnej oraz uzależnienia od internetu. Zaprezentowany został wywiad z pacjentem placówki odwykowej: 16 - letnim chłopcem uzależnionym od narkotyków.  

            Zajęcia prowadzone metodą warsztatową, pozwoliły gimnazjalistom wykazać się wiedzą na temat problemu uzależnienia – uczniowie rozmawiali z trenerami oraz uczestniczyli w zadaniu polegającym na scharakteryzowaniu negatywnych skutków zażywania poszczególnych używek.

 

       Celem spotkania było uświadomienie destrukcyjnego wpływu alkoholu, tytoniu i narkotyków na funkcjonowanie młodych ludzi w społeczeństwie oraz przekonanie uczniów iż najbardziej bezpieczne dla osoby niepełnoletniej jest zachowanie całkowitej abstynencji od używek.

 

            Dziękuję pedagogom szkolnym - Pani Annie Sygut oraz Pani Zdzisławie Szymczak za pomoc i współpracę przy organizacji warsztatów.

 

 

                                              Gminny Koordynator

                                  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

                                                 Agnieszka Kaleta