OSP w Jagodzinie
Przekazanie sprzętu dla jednostki OSP w Jagodzinie
2009-09-04 14:30:25

W dniu 3 września br. w Urzędzie Gminy i Miasta w Węglińcu odbyło się przekazanie sprzętu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jagodzinie. Przedmiotem przekazania był radiotelefon, który zamontowany został w samochodzie ratowniczo-gaśniczym jednostki oraz zestaw ratownictwa medycznego. Przekazania sprzętu dokonał Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec Pan Andrzej Kutrowski. W imieniu jednostki OSP w Jagodzinie sprzęt odebrał  Prezes OSP w Jagodzinie Pan Krzysztof Magda. W przekazaniu sprzętu uczestniczyło również dwóch strażaków ochotników z jednostki w Jagodzinie.

            Zakup sprzętu dla jednostki w Jagodzinie sfinansowany został z funduszu prewencyjnego PZU oraz z budżetu Gminy Węgliniec.