Przypominamy
PRZYPOMINAMY
2009-09-07 09:53:18

Burmistrz Gminy i miasta przypomina, iż 30 września br. upływa termin płatności III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wpłaty należy dokonywać na konto:

Urząd Gminy i Miasta Węgliniec 128382 0001 2600 0648 3000 0010

 

Brak terminowej wpłaty spowoduje wygaśnięcie posiadanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.