Student II
STUDENT II – wsparcie edukacji osób niepełnosprawnych
2009-09-09 07:30:43

Poniżej w pliku prezentujemy informację na temat programu "STUDENT II". W ramach programu niepełnosprawni studenci i uczniowie szkół policealnych mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów nauki lub przyznanie stypendium specjalnego za szczególne osiągnięcia w nauce.

"STUDENT II"