Publikacje ...
Publikacje na temat występujących problemów społecznych
2009-09-16 08:22:59

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węglińcu informuję,

iż jest w posiadaniu następujących publikacji:

 

l        Alkoholizm i Narkomania t.22 nr 1/2009

l        Alkoholizm i Narkomania t.22 nr 2/2009

l        Remedium. Profilaktyka i promocja zdrowego stylu życia

Nr 7/8 lipiec/sierpień 2009

l        Remedium. Profilaktyka i promocja zdrowego stylu życia Nr 9 wrzesień 2009

 

 

Materiały zawarte w wymienionych pozycjach udostępnione są do wglądu

w Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węglińcu,

przy ul. Sikorskiego 40 (budynek Ośrodka Zdrowia),

I piętro, pokój nr 219

 

Zapraszam uczniów, studentów, nauczycieli oraz inne osoby zainteresowane nabyciem bądź pogłębieniem wiedzy na temat występujących problemów społecznych!

 

 

Przed planowaną wizytą w MGOPS bardzo proszę o kontakt telefoniczny

w celu ustalenia terminu i godziny korzystania z materiałów.

Osoba do kontaktów: Agnieszka Kaleta

tel. (075) 77 11 049

 

Poniżej w pliku prezentujemy spis treści w/w publikacji.

 

 

                                                                                  Gminny Koordynator ds. Rozwiązywania

                                                                                  Problemów Alkoholowych

                                                                                  Agnieszka Kaleta

 

    SPIS TREŚCI