Święto Szkoły w Węglinieckiej Podstawówce
ŚWIĘTO SZKOŁY w Węglinieckiej Podstawówce
 

30 września br. Burmistrz uczestniczył w obchodach Święta Szkoły Podstawowej im. Marii Krasickiej. O godz. 9-tej rozpoczęły się uroczystości. Dyrektor szkoły p. Barbara Karolak przypomniała zebranym sylwetkę patronki szkoły p. Marii Krasickiej. Następnie w poczet uczniów włączone zostały dzieci z klasy Ia. Mali uczniowie pod kierunkiem swojej nauczycielki p. Małgorzaty Paturej zaprezentowali krótki występ. Po nim i uroczystym ślubowaniu zostali pasowani przez p. Dyrektor Barbarę Karolak i p. Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec Andrzeja Kutrowskiego na pełnoprawnych uczniów szkoły.

Dalszy przebieg uroczystości miał nieco odmienny charakter. Po prezentacjach multimedialnych przybliżających sylwetki patronki szkoły i patrona hali sportowej Tomasza Hopfera rozpoczęły się biegi uliczne im. patrona hali. Biegi odbyły się w kategoriach szkół podstawowych, gimnazjów i rodziców. Ten świąteczny dzień zmobilizował do radosnej aktywności całą społeczność szkolną.

Gospodarzom gratulujemy profesjonalizmu.