Aktualności

Projekt "Rewitalizacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w centrum Węglińca" współfinansowany przez
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego
na lata 2007 - 2013


02.01.2014 r.

Fundusze Europejskie – dla rozwoju Dolnego Śląska


   Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
  W dniu 31.12.2013r. otrzymaliśmy informację, iż wniosek o płatność końcową dla projektu „Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w centrum Węglińca”
 został zweryfikowany pozytywnie. Jak tylko wpłyną środki z UE zostaną one przekazane  partnerom projektu. Ostatecznie wartość projektu wyniosła 1 427 962,69 zł, w tym dotacja z UE – 788 888,90 zł.
29.04.2013r.
 
W dniu 25.04.2013r. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego poinformował, iż dnia 23.05.2013r. rozpocznie się kontrola realizacji projektu.
W dniu 26.04.2013r. nastąpiło rozliczenie finansowe związane z zakończeniem realizacji projektu.
Całkowita wartość projektu wynosi – 1 427 962,72 zł

Planowana kwota dofinansowania projektu - 799 881,85 zł

Kwota otrzymanych środków na podstawie dotychczas złożonych wniosków o płatność - 336 425,07 zł

 16.04.2013r.

 
W dniu 15.04.2013r. dokonano odbioru robót budowlanych związanych z realizacją następujących zadań:
Węgliniec ul. Sikorskiego 30
Kamienica przy ul. Sikorskiego 30 - przed renowacją

Kamienica przy ul. Sikorskiego 30 - terazKamienica przy ul. Wojska Polskiego 11 - przed renowacjąKamienica przy ul. Wojska Polskiego 11 - po renowacjiKamienica przy ul. Wojska Polskiego 11 - klatka schodowaKamienica przy ul. Wojska Polskiego 12 - przed renowacjąKamienica przy ul. Wojska Polskiego 12 - po prenowacji

 
Kamienica przy ul. Sikorskiego 42 - przed renowacją


Kamienica przy ul. Sikorskiego 42 - po renowacji25.03.2013r.

W związku kolejnym atakiem zimy po raz drugi przedłużono termin realizacji robót budowlanych w budynkach przy ul. Sikorskiego 30 oraz przy ul. Wojska Polskiego 11 i 12. Ostateczny termin zakończenia robót – 15.04.2013r.

06.03.2013r.

Pomimo bardzo trudnych warunków pogodowych trwają prace renowacyjne w kamienicach objętych projektem.

ul. Sikorskiego 30

ul. Sikorskiego 42


ul. Wojska Polskiego 11

ul. Wojska Polskiego 1214.02.2013r.

W związku z wyjątkowo niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, na wniosek Wykonawcy, do dnia 28.03.2013r. przesunięto termin realizacji  następujących zadań:

Ø  Renowacja części wspólnych budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Węgliniec ul. Sikorskiego 30

Ø  Renowacja części wspólnych budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Wojska Polskiego 11 w Węglińcu

Ø  Renowacja części wspólnych budynku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Wojska Polskiego 12 w Węglińcu

 

23.11.2012r.
W dniach 22 i 23 listopada br. dokonano odbioru robót budowlanych związanych z realizacją następujących zadań:
Kamienica przy  ul. Sikorskiego 32 - przed renowacją


Kamienica przy  ul. Sikorskiego 32 - po renowacji


Kamienica przy  ul. Sikorskiego 32 - po renowacji - widok od podwórza


Kamienica przy  ul. Sikorskiego 32 - odnowiona klatka schodowa


Kamienica przy  ul. Sikorskiego 36 - przed renowacjąKamienica przy  ul. Sikorskiego 36 - po renowacji


Kamienica przy  ul. Sikorskiego 36 - po renowacji - widok od podwórza


Kamienica przy  ul. Sikorskiego 36 - odnowiona klatka schodowaKamienica przy  ul. Karola Wojtyły 7- przed renowacją
 

Kamienica przy  ul. Karola Wojtyły 7- po renowacji
 

Kamienica przy  ul. Karola Wojtyły 7- po renowacji


Kamienica przy  ul. Karola Wojtyły 7- po renowacji - widok od podwórza16.11.2012r.
W dniu 15.11.2012r. dokonano odbioru robót budowlanych związanych z realizacją następujących zadań:
Kamienica ul. Kolejowa 4 - przed renowacjąKamienica ul. Kolejowa 4 - odnowiona klatka schodowaKamienica ul. Kolejowa 4 - renowacja dachuKamienica przy ul. Karola Wojtyły 27-29 - przed renowacją
Kamienica przy ul. Karola Wojtyły 29 - po renowacjiKamienica przy ul. Karola Wojtyły 27- nowa instalacja elektryczna

Kamienica przy ul. Karola Wojtyły 27 - odnowiona klatka schodowa

 

Kamienica przy ul. Karola Wojtyły 29 - odnowiona klatka schodowaKamienica przy ul. Karola Wojtyły 29 - nowe drzwi wejściowe

28.09.2012r.
W dniu dzisiejszym dokonano odbioru robót budowlanych związanych z realizacją następujących zadań:Kamienica przy ul. Sikorskiego 4 przed renowacjąKamienica ul. Sikorskiego 4 po renowacjiKamienica przy ul.Sikorskiego 4Kamienica przy ul.Sikorskiego 4
Kamienica przy ul. Sikorskiego 4 przed renowacjąKamienica przy ul. Sikorskiego 4 po renowacjiKamienica przy ul. Sikorskiego 4a - klatka schodowaKamienica przy ul. Kolejowej 10Kamienica przy ul. Kolejowej 10 - po renowacji dachu


Kamienica przy ul. Kolejowej 10 -odnowiona klatka schodowaKamienica przy ul. Kolejowej 10 -odnowiona klatka schodowa25.09.2012r.
   W związku z wyjątkowo niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi wystąpiła konieczność wydłużenia terminu realizacji części zadań do 15.11.2012r. W dniu dzisiejszym podpisano aneksy do umów dotyczących wykonania prac rewitalizacyjnych przy budynkach: ul. Sikorskiego 32 i 36, ul. Karola Wojtyły 7 i 13.

30.08.2012r.

W związku z rozstrzygniętymi postępowaniami przetargowymi Gmina Węgliniec wystąpiła do Instytucji Zarządzającej RPO WD na lata 2007-2013 z prośba o anektowanie umowy o dofinansowanie projektu. Przekazano dokumenty niezbędne do sporządzenia aneksu. Zarząd Województwa Dolnośląskiego wyraził zgodę na zwiększenie kwoty dofinansowania projektu ze środków UE z 798 891,48 zł na 799 881,85 zł.27.08.2012r.
W dniu dzisiejszym zostały przekazane place budowy dla następujących zadań:

Renowacja części wspólnych budynku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Karola Wojtyły 27 w Węglińcu
Renowacja części wspólnych budynku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. K. Wojtyły 29 Węgliniec
31.07.2012r.

W dniu dzisiejszym zostały przekazane place budowy dla następujących zadań:

    Renowacja części wspólnych budynków Wspólnoty Mieszkaniowej „CZWÓRKA”  położonych w Węglińcu przy ul. Sikorskiego 4 i 4a 
    Renowacja części wspólnych budynku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Sikorskiego 16 w Węglińcu
    Renowacja części wspólnych budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Węgliniec ul. Sikorskiego 30 w Węglińcu
    Renowacja części wspólnych budynku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Sikorskiego 32 w Węglińcu
    Renowacja części wspólnych budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Węgliniec  Sikorskiego 36 w Węglińcu
    Renowacja części wspólnych budynku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Karola Wojtyły 7 w Węglińcu
    Renowacja części wspólnych budynku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Karola Wojtyły 13 w Węglińcu
    Renowacja części wspólnych budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Węgliniec – Kolejowa 4
    Renowacja części wspólnych budynku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Kolejowa 10 Węgliniec
    Renowacja części wspólnych budynku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Wojska Polskiego 11 w Węglińcu

    Renowacja części wspólnych budynku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. W. Polskiego 12 w Węglińcu

26.07.2012r.


   Zostały zatwierdzone dokumentacje projektowe dla pozostałych 5 zadań realizowanych na podstawie umów w wykonawcami.  Koordynator projektu p. Agata Adamczyk może udostępnić wszystkie dokumentacje projektowe osobom zainteresowanym, które mogą zgłaszać się do Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu, p. 8 w godz. 10.00 do 15.00.19.06.2012r.

    W wyniku przetargu rozstrzygniętego ostatecznie w dniu 12.06.2012r. dnia 05.06.2012r. zostały podpisane umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót dla następujących zadań:
1. Renowacja części wspólnych budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Węgliniec ul. Kolejowa 4.
2. Renowacja części wspólnych budynku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Karola Wojtyły 7 w Węglińcu.
Kolejne umowy zostały podpisane w dniach:  14.06.2012 - Renowacja części wspólnych budynku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Karola Wojtyły 27 w Węglińcu; 15.06.2012r. -  Renowacja części wspólnych budynku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Sikorskiego 42 Węgliniec; 19.06.2012 -  Renowacja części wspólnych budynku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. K.Wojtyły 29  Węgliniec.

 


12.06.2012r.
ZAWIADOMIENIE
Zawiadomienie o wyborze oferty przetargu nieograniczonego na realizację zadania w ramach projektu "Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w centrum Węglińca" realizowanego w systemie "zaprojektuj i wybuduj".
zawiadomienie o wyborze oferty

 


31.05.2012r.
ZAWIADOMIENIE
Zostały zatwierdzone dokumentacje projektowe dla 9 zadań realizowanych na podstawie umów w wykonawcą podpisanych 24.04.2012r.

 30.05.2012r.
ZAWIADOMIENIE
Zawiadomienie o wyborze oferty przetargu nieograniczonego na realizacje zadań w ramach projektu "Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w centrum Węglińca" realizowanego w systemie "zaprojektuj i wybuduj".
zawiadomienie o wyborze oferty

 


 
2012-05-15
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
dot. Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w centrum Węglińca.
treść ogłoszenia


2012-04-20

OGŁOSZENIE

dot. Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w centrum Węglińca.

treść ogłoszenia

SIWZ

Załącznik nr 1 Program funkcjonalno-użytkowy

PFU Załącznik nr 1
PFU Załącznik nr 2: część 1, część 2
PFU Załącznik nr 3 część 1, część 2, część 3, część 4,
PFU Załącznik nr 4 część 1, część 2, część 3, część 4, część 5, część 6, część 7
PFU Załącznik nr 5  

Załącznik nr 2.1 Opinia chiropterologiczna
Załącznik nr 2.2 Opinia ornitologiczna  część1, część 2
Załącznik nr 3 Zgłoszenie robót
Załącznik nr 4 Książka przedmiarów
Załącznik nr 4.1 Opinia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 1
Załącznik nr 4.2 Opinia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 22012-04-20
OGŁOSZENIE

dot. Realizacja projektu pn. Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w centrum Węglińca.

treść ogłoszenia

SIWZ

Załącznik nr 1 Program funkcjonalno-użytkowy

PFU Załącznik nr 1
PFU Załącznik nr 2: część 1, część 2
PFU Załącznik nr 3 część 1, część 2, część 3, część 4,
PFU Załącznik nr 4 część 1, część 2, część 3, część 4, część 5, część 6, część 7
PFU Załącznik nr 5  

Załącznik nr 2.1 Opinia chiropterologiczna
Załącznik nr 2.2 Opinia ornitologiczna  część1, część 2
Załącznik nr 3 Zgłoszenie robót
Załącznik nr 4 Książka przedmiarów
Załącznik nr 4.1 Opinia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 1
Załącznik nr 4.2 Opinia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 2ZAWIADOMIENIE
dot. przetargu nieoganiczonego na zadanie: "Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w centrum Węglińca" realizowanego w systemie "zaprojektuj i wybuduj".
Zawiadomienie2012-04-16
ZAWIADOMIENIE
dot. przetargu nieoganiczonego na zadanie: "Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w centrum Węglińca" realizowanego w systemie "zaprojektuj i wybuduj".
Zawiadomienie


2012-04-04
OGŁOSZENIE
dotyczy zadania: Pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.:Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w centrum Węglińca realizowanego w systemie zaprojektuj i wybuduj

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 Program funkcjonalno-użytkowy

PFU Załącznik nr 1

PFU Załącznik nr 2: część 1, część 2

PFU Załącznik nr 3 część 1, część 2, część 3, część 4

PFU Załącznik nr 4 część 1, część 2, część 3, część 4, część 5, część 6, część 7

PFU Załącznik nr 5  


2012-03-14
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Dotyczy przetargu nieograniczonego na realizacje projektu pn.: "Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w centrum Węglińca"
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
2012-03-14
MODYFIKACJA SIWZ
Dotyczy przetargu nieograniczonego na realizacje projektu pn.: "Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w centrum Węglińca"
Modyfikacja SIWZ

2012-03-14
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Dotyczy przetargu nieograniczonego na realizacje projektu pn.: "Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w centrum Węglińca"
Odpowiedzi na pytania


2012-03-08
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
dotyczy: Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w centrum Węglińca.
Odpowiedzi na pytania

2012-03-08
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
dotyczy: Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w centrum Węglińca.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

2012-03-08
MODYFIKACJA SIWZ
dotyczy: Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w centrum Węglińca.
Modyfikacja SIWZ

2012-03-01
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
dotyczy: Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w centrum Węglińca.
Ogłoszenie
Modyfikacja SIWZ
Formularz oferty
Formularz oferty-do edycji


2012-02-17
OGŁOSZENIE
Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w centrum Węglińca. - więcej informacji w zakładce PRZETARGI .

2012-01-18
OPINIA ORNITOLOGICZNA

 

W dniu 11.01.2012r. Wykonawca złożył opinię ornitologiczną. Wersja elektroniczna dokumentu w załączeniu. W najbliższym czasie partnerzy projektu otrzymają fakturę za opracowanie dokumentu. Pan ornitolog w ramach usługi będzie pełnił funkcje konsultanta podczas realizacji prac renowacyjnych. 

OPINIA ORNITOLOGICZNA2011-12-21
OPINIA CHIROPTEROLOGICZNA

W dniu 16.12.2011r. Wykonawca złożył opinię chiropterologiczną. Wersja elektroniczna dokumentu w załączeniu. W najbliższym czasie partnerzy projektu otrzymają fakturę za opracowanie dokumentu.

OPINIA CHIROPTEROLOGICZNA

 

2011-11-30
PRZYGOTOWANIA DO OGŁOSZENIA PRZETARGU

Zaraz po uzyskaniu opinii ornitologicznej i chiropterologicznej zostanie ogłoszony przetarg na zaprojektowanie i wykonanie prac renowacyjnych w kamienicach. Jednocześnie zostanie ogłoszony przetarg na pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót. Projekt Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zostanie przekazany do zaopiniowania zarządcom pocztą elektroniczną. W przypadku wspólnot, które nie korzystają z usług zarządcy, projekt dokumentu zostanie przekazany na dysku CD.

 


2011-11-18
OPINIE WYMAGANE DO UZGODNIENIA Z WYKONAWCĄ HARMONOGRAMU PRAC
W związku z faktem, iż Instytucja Zarządzająca RPO WD 2007-2013 zobowiązała beneficjenta do ustalenia harmonogramu prac po uzyskaniu opinii ornitologicznej oraz opinii chiropterologicznej podpisano umowy na opracowanie tych opinii. Ponieważ koszty tych opinii nie są wliczone do budżetu projektu, jak uzgodniono wcześniej, każda wspólnota mieszkaniowa zapłaci 1/14 kosztu całkowitego. Koszt wykonania opinii chiropterologicznej wynosi 3 444,00 zł brutto (tj.246 zł na wspólnotę). Dla każdej wspólnoty zostanie wystawiona faktura VAT. Opinię do 13 grudnia br. wyda firma NYCTALUS z Wrocławia. Natomiast koszt opracowania opinii ornitologicznej wyniesie brutto 2 858,00 zł. Koszt ten obejmuje opracowanie dokumentu oraz konsultacje podczas wykonywania robót. Opinię ornitologiczną opracuje p. Waldemar Bena, z którym podpisano umowę o dzieło.  Każda wspólnota otrzyma rachunek na kwotę 204,15 zł. Przy czym w br. do zapłaty będzie 62,00 zł,  a pozostała kwota będzie płatna w lipcu 2012r. Wspólnoty otrzymają kopie w/w umów.
  2011-11-17
PROMOCJA PROJEKTU

W dniu 16.11.2011r. zostało wysłane zlecenie na wykonanie tablic informacyjnych/ pamiątkowych, które będą montowane przy budynkach objętych projektem. Termin realizacji zlecenia – 16.12.2011r. Koszt tablic z montażem wyniesie 5 166,00 zł brutto. Każda wspólnota zapłaci za tablicę 369,00 zł.

 


2011-11-14
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy zaproszenia do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.: Dostawa i montaż tablic informacyjnych/pamiątkowych w ramach promocji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Zawiadomienie


2011-10-28
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Dostawa i montaż tablic informacyjnych/pamiątkowych w ramach promocji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Zaproszenie