Konsultacje Rocznego Programu Współpracy na 2011 rok

Informujemy, że w ramach obowiązku konsultacji wymaganych ustawą z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw, zbieramy propozycje pozafinansowych form współpracy Gminy Węgliniec z organizacjami pozarządowymi. Będą one przedmiotem prac przy konstruowaniu zapisów Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2011. Możliwe jest zgłaszanie uwag i sugestii w odniesieniu do Programu, w tym przykładowych priorytetowych zadań publicznych. Termin nadsyłania propozycji upływa z dniem 13 września 2010r. 

 

Propozycje można przesyłać do sekretariatu (pok.nr 21) Urzędu Gminy i Miasta Węgliniec przy ul. Sikorskiego 3, 59-940 Węgliniec oraz drogą elektroniczną na adres mariusz.mol@wegliniec.pl.