ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
Podajemy do publicznej wiadomości treść zawiadomienia w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: "Budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z przyłączmi sieci infrastruktury technicznej" 
treść zawiadomienia