PIW INTERREG IIIA (CZ-PL)

Współpraca transgraniczna czech i polski


Projekty współfinansowane przez Unię Europejską w ramach PIW INTERREG IIIA (CZ-PL):

.

Modernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ruszowie jako bazy dla polskich i czeskich jednostek straży pożarnej