KOMUNIKAT

Pracownicy Zakładu Uług Komunalnych pełnić będą dyżury telefoniczne pod numerem telefonu 600 889 267 i przyjmować zgłoszenia dotyczące uszkodzeń sieci wodociągowej.

Dyżury pełnione będą:

w dni powszednie (od poniedziałku do piątku) 

                                          w godz. 1500 - 2200w soboty, niedziele i święta 
                                          
w godz. 700 - 2200