POWSZECHNY SPIS ROLNY
Uprzejmie informujemy, że  w bieżącym roku przeprowadzony zostanie Powszechny Spis Rolny. Spisem tym zostaną objęte gospodarstwa rolne osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej.

W Powszechnym Spisie Rolnym przewiduje się objęcie badaniem:
• pełnym – wszystkich gospodarstw rolnych, tj. gospodarstw o powierzchni pow. 1 ha użytków rolnych
• reprezentacyjnym – wylosowanych pozostałych gospodarstw o powierzchni mniejszej niż 1 ha a większej niż 10 arów.

Rachmistrze spisowi dwukrotnie odwiedzą gospodarstwa rolne. Po raz pierwszy w obchodzie przedspisowym w dniach od 9 do 23 sierpnia br. , w trakcie którego ustalą dokładną datę przeprowadzenia właściwego spisu. Czynności te wykonane muszą zostać w dniach od 01 września do 31 października.


Rachmistrze spisowi odwiedzając właścicieli gospodarstw rolnych winni się okazać legitymacją Głównego Urzędu Statystycznego oraz upoważnieniem Wojewódzkiego Biura Spisowego.

Spis rolny, a przede wszystkim spisywanie danych przeprowadzony zostanie z wykorzystaniem urządzeń elektronicznych, tzn. nie będzie miało miejsca wypełnianie papierowych arkuszy spisowych. Szczegóły co do formy i zakresu spisu przekażemy w następnej informacji po dacie rozpoczęcia obchodu przedspisowego.