REWITALIZACJA WĘGLIŃCA

Trwają prace nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Węglińca.Termin złożenia wniosku upływa 30.11.2010 r.
Zgodnie z umową zawartą z wykonawcą dokumentacji technicznej, planowany termin zakończenia prac nad wnioskiem upływa już 30.10.2010 r.
Z chwilą otrzymania zamówionej dokumentacji projekty  techniczne zostaną udostępnione do wglądu na stronie stronie Urzędu.