INFORMACJA O NABORZE WNIOSKÓW
Informujemy mieszkańców naszej Gminy o rozpoczetym naborze wniosków o dofinansowanie zadań w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"

Ogłoszenie znajduje sie na stronie
www.borydolnoslaskie.org.

LINK:
http://www.borydolnoslaskie.org/pl,news,nabor_wnioskow_na_roznicowanie_w_kierunku_dzialalnosci_nierolniczej,182.html