Okresowy zakaz wstępu do lasu na terenie Nadleśnictwa Węgliniec
Poniżej w pliku prezentujemy Decyzję Nadleśniczego Nadleśnictwa Węgliniec z dnia 13.07.2010r. w sprawie wprowadzenia okresowego zakazu wstępu do lasu oraz zasady udostępniania lasów Nadleśnictwa Węgliniec na okres ogłoszenia czasowego zakazu wstępu do lasu.

D E C Y Z J A

Zasady udostępniania lasów Nadleśnictwa Węgliniec
na okres ogłoszenia czasowego zakazu wstepu do lasu