PODZIĘKOWANIA

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węglińcu w imieniu swoim własnym oraz pracowników ośrodka składa najserdeczniejsze podziękowania Strażakom OSP w Czerwonej Wodzie za pomoc w przeprowadzeniu akcji transportowo -  rozładunkowej darów żywnościowych otrzymanych z programu PEAD.

 

                                                                               Kierownik MGOPS

                                                                                   Grażyna Sroka