ZEBRANIE WIEJSKIE W RUSZOWIE
ZAWIADOMIENIE
W dniu 19 lipca 2010 roku o godz. 17:30
w Domu Kultury
w Ruszowie
odbędzie się
Z E B R A N I E   W I E J S K I E
z udziałem Burmistrza Gminy i Miasta

Temat zebrania:
- Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do regionalnego programu "Odnowa Wsi w Województwie Dolnośląskim"
- omówienie bieżących spraw gospodarczych sołectwa

                                                             Burmistrz Gminy
                                                         (-) Andrzej Kutrowski