ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA

                                                                        Węgliniec dnia , 08.07.2010r

 

  

IK/IR-7331/01c.p/2009

 

  

                                                   ZAWIADOMIENIE

                                    o zakończeniu postępowania  

 

 

         Zgodnie z art.10§ 1 K.P.A , art.53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, zostało zakończone postępowanie w prawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego polegającego na:

Rozbudowa budynku przedszkola położonego w Węglińcu na dz.nr 165/2 , 165/4 , 165/5 obręb Węgliniec

 

W związku z powyższym informuje o uprawnieniach wszystkich stron, wynikających z art.10 K.P.A  do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, poprzez możliwość przeglądania akt sprawy, a także możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów oraz zgłoszonych żądań.

 

 

 

Informuje się ,że zawiadomienie wywieszone w formie ogłoszenia w Urzędzie Gminy i Miasta Węgliniec ( oraz w sposób zwyczajowo przyjęty) i w Internecie.

 

 

Z uprawnień można skorzystać w terminie 7 dni w siedzibie Urzędu Gminy  i Miasta Węgliniec , w godzinach urzędowania.   

 

 

Otrzymują strony postępowania

 

Sprawę prowadzi:

Renata Bursy-Sochoń

Tel.75/7711437 wew.37