Budowa oświetlenia ulicznego w gminie

Trwa kontynuacja realizacji umowy o wykonanie kompleksowego remontu, przebudowy i budowy systemu oświetlenia dróg i ulic na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w zakresie budowy oświetlenia kablowego.

 

W m-cu marcu 2010r. dowieszono przewody i zamontowano oprawy na istniejących słupach w ilości 149 szt. Obecnie trwają procedury odbiorowe z EnergiaPro S.A. w Bolesławcu celem włączenia do sieci zamontowanych opraw.

 

Następnym etapem jest budowa oświetlenia kablowego:

Dnia 20.05.2010r. dokonano zgłoszeń o rozpoczęciu robót budowlanych do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Zgorzelcu następujących inwestycji:

- budowa oświetlenia   kablowego   -  Okrąglica

-              - „ -                                 -   Piaseczna

Dnia 25.05.2010r. zgłoszono rozpoczęcie robót:

-              - „ -                                     Zielonka

-              - „ -                                     Ruszów   (oprócz  ul. Koszarowej)     

-              - „ -                                   Czerwona Woda (oprócz ul. Kolejowej 2 odcinki)

 

Zostały także złożone projekty budowlane na budowę oświetlenia kablowego do Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu dla miejscowości Jagodzin, Stary Węgliniec, Węgliniec. Po otrzymaniu decyzji zatwierdzającej projekty budowlane zawiadomiony zostanie Powiatowy Inspektorat  Nadzoru Budowlanego o rozpoczęciu robót.

 

Oświetlenie, które jest projektowane przy drodze wojewódzkiej wymaga uzyskania decyzji zatwierdzającej od Wojewody Dolnośląskiego. Firma projektowa kompletuje dokumenty do złożenia o pozwolenie na budowę w Urzędzie Wojewódzkim. Planowany termin zakończenia robót  do 30.09.2010r

Obecnie Wykonawca wszedł na teren budowy i  rozpoczął roboty budowlane od miejscowości Piaseczna.