Spotkanie w ramach kampanii profilaktycznej Zachowaj Trzeźwy Umysł

W dniu 21 maja br. w świetlicy środowiskowej w Ruszowie w ramach kampanii profilaktycznej Zachowaj Trzeźwy Umysł, odbyło się spotkanie dzieci i rodziców z funkcjonariuszem ds. Profilaktyki Społecznej Komisariatu Policji w Pieńsku sierż. Arkadiuszem Rajczykiem.

            W trakcie spotkania, na prośbę rodziców omówiony został temat zachowań agresywnych młodzieży w szkole i poza szkołą. Dzieci dowiedziały się, jak zachować się w sytuacjach zagrażających Ich bezpieczeństwu, natomiast rodzice poinformowali zostali o konsekwencjach karnych czynów z zastosowaniem przemocy. Dodatkowo omówione zostały zasady bezpiecznego poruszania się pieszych w ruchu drogowym oraz konieczność noszenia elementów odblaskowych.

            Szczególna atrakcją spotkania była możliwość obejrzenia samochodu policyjnego i poznanie jego właściwości technicznych. Dzieci zainteresowane były specyfiką pracy Policji, a niektóre z Nich zadeklarowały wolę służby w Policji, w ciekawy i niekiedy intrygujący sposób argumentując swoje plany zawodowe.

 

                                                                 Gminny Koordynator

                                              ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

                                                                    Agnieszka Kaleta