Szkolenia w ramach projektu TY TEŻ POTRAFISZ ! MOBILIZACJA-AKTYWNOŚĆ-PRACA

Dnia 24-05-2010 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węglińcu rozpoczął szkolenia w ramach projektu TY  TEŻ   POTRAFISZ !  MOBILIZACJA  - AKTYWNOŚĆ -  PRACA.

Projekt realizowany jest przez MGOPS po raz trzeci. W roku obecnym w projekcie bierze udział 12 uczestników, wyłonionych w toku rekrutacji. Rekrutacja polegała na analizie ankiet rekrutacyjnych i wywiadów środowiskowych dokonanej przez pracowników socjalnych. Przy rekrutacji uwzględniona została zasada równości szans oraz standardu minimum.

Każdy z uczestników projektu objęty został kontraktem socjalnym oraz 3 instrumentami aktywnej integracji. Od 24-05-2010 r. do 15-06-2010 r. uczestnicy  biorą udział w szkoleniach motywujących, które odbywają się w pomieszczeniu świetlicy środowiskowej w Węglińcu. Szkolenia prowadzi firma EUREKA Doradztwo Zawodowe i Szkolenia Krzysztof Michalski z Wrocławia.

 

 

                                                                        Asystent ds. Promocji

                                                                             Grażyna Siedlak