„Savoir - vivre? - znam, stosuję”


W ramach kampanii profilaktycznej Zachowaj Trzeźwy Umysł, 26 kwietnia br. w Szkole Podstawowej im. Marii Krasickiej w Węglińcu odbył się konkurs „Savoir – vivre? – znam, stosuję”, którego motywem przewodnim stało się hasło „Savoir – vivre – życie składa się ze szczegółów”. Celem konkursu było uświadomienie uczniom istotności zasad właściwego postępowania w kontaktach interpersonalnych oraz zaprezentowanie nienagannego stylu zachowania zarówno w życiu codziennym jak i w sytuacjach szczególnych.

                       

                                                                              Agnieszka Kaleta

                                                                          Gminny Koordynator

                                                     ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

Poniżej szczegółowa informacja dot. założeń konkursu:                                              

 

                     ,,Uprzejmość jest monetą, która obowiązuje na całym świecie”.

                                                                               M. Cervantes

       Tematyka moralności oraz dobrych zachowań między ludźmi podejmowana jest przez wielu pedagogów naszej szkoły. Są to zagadnienia omawiane na godzinach wychowawczych, lekcjach PDŻ-tu, religii, lekcjach bibliotecznych, a także okazjonalnie w konkretnych sytuacjach. Wciąż jednak da się zauważyć u niektórych uczniów zachowania niekulturalne, egoistyczne, agresywne oraz wykazujące brak tolerancji. Powodem takich zachowań jest najczęściej chęć zwrócenia na siebie uwagi, złe wzorce rówieśników i starszych kolegów oraz brak wrażliwości środowiska rodzinnego na kulturę osobistą dzieci i młodzieży. Zrodził się więc pomysł wsparcia w tych działaniach innych nauczycieli naszej szkoły poprzez promowanie i nagradzanie wśród uczniów postaw i zachowań godnych naśladowania.

            W związku z tym w dniu 26 kwietnia 2010r. odbył się w naszej szkole konkurs dotyczący dobrych manier i ich zastosowania w życiu codziennym: ,,Savoir – vivre? – znam, stosuję”. Motywem przewodnim tegorocznego konkursu było hasło: ,,Savoir – vivre – życie składa się ze szczegółów”. Wzięło w nim udział 17 uczniów z klas piątych i szóstych.

Cele konkursu:

-         uświadomienie celowości dobrych zachowań między ludźmi;

- propagowanie zasad kulturalnego zachowania wśród dzieci i młodzieży;

- przybliżenie tzw. konwenansu towarzyskiego – form towarzyskich i reguł grzeczności;

- umożliwienie uczniom zaprezentowania na forum szkoły zdobytej wiedzy na temat zasad zachowania i ich zastosowania w życiu codziennym.

Zakres tematyczny:

1.      Zasady nakrywania, podawania do stołu oraz zachowania przy stole i jedzenia;

2.      Wygląd, prezentacja (np.: postawa, higiena i właściwy ubiór);

3.      Formy towarzyskie (np.: w szkole, w rodzinie i na przyjęciach);

4.      Zasady komunikacji między ludźmi (także telefonicznej i internetowej);

5.      Zasady korespondencji;

6.      Poznawanie i przedstawianie sobie różnych osób;

7.      Zachowania w szczególnych sytuacjach (min.: w teatrze, w restauracji i w środkach komunikacji miejskiej).

Uczniowie biorący udział w konkursie mieli również okazję uczestniczyć w warsztatach artystycznego układania serwetek, które poprowadziła była uczennica naszej szkoły – P. Pawluk.

Najlepszych 3 uczestników konkursu otrzyma nagrodę- niespodziankę, pozostali uczestnicy – pamiątkowe dyplomy podczas apelu w Dniu Dziecka.

                                                                                                

                                                         Pedagog szkolny- Elżbieta Chłopecka