OBWIESZCZENIE

Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu informuje, że zgodnie z art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami. (Dz.U. z 2004r, Nr 261, poz. 2066 z późn. zm.)w dniu 05 maja 2010r na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu i dzierżawy, użytkowania.